Kŕmne zmesi a minerálne krmivá

16. března 2022

pre exotické zvieratá

Historicky patrí výroba doplnkových kŕmnych zmesí a minerálnych krmív pre exotické zvieratá k najmladším segmentom výroby vo firme MIKROP ČEBÍN a. s.

 

K odberateľom týchto špeciálnych výrobkov patria hlavne zoologické záhrady na Slovensku a v Čechách, ale stále pribúdajú aj zákazníci zo súkromných zoo, zveroparkov a súkromných chovateľov. Počet chovateľov a počty exotických zvierat chovaných na Slovensku a v ČR sa každoročne navyšuje, čo dokazuje aj množstvo registrovaných chovateľov na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe.

K hlavným odberateľom patria zoologické záhrady, ktoré sú registrované v Únii Českých a Slovenských zoologických záhrad (UCSZOO). Samotná UCSZOO je členom Európskej asociácie zoo a akvárií (EAZA), Svetovej aso-ciácie zoo a akvárií (WAZA) a Medzinárodnej únie na ochranu prírody (IUCN). V ČR je 16 zoo a na Slovensku čtyři zoo registrované v UCSZOO.

Práca v zoo je veľmi náročná. Tento rok je evidovaných v zoo 3 032 taxónov zvierat v 33 265 exemplároch. Samozrejme, že pri takomto druhovom počte zvierat sa nemôžeme venovať všetkým druhom zvierat a snažíme sa našimi výrobkami doplnkových kŕmnych zmesí špecializovať na bylinožravce a minerálne krmivá vyrábame a dodávame aj pre ostatné druhy zvierat. Okrem širokého druhového zastúpenia treba brať ohľad aj na kategórie, vek, graviditu, kondíciu, ročné obdobie, prostredie a podobne. Veľkým problémom pri výpočte kŕmnej dávky je neexistencia príslušných výživových noriem.

Okrem dodávok špeciálnych doplnkových a minerálnych krmív sa zameriavame aj na poradenstvo a služby podnikového laboratória. Zoologické záhrady sú schopné dopestovať si len veľmi malé množstvo objemových krmív a tak sú odkázané na ich nákup. Objemové krmivá sa nakupujú v rozdielnej kvalite, preto je potrebné určiť ich kvalitatívne parametre a následne upraviť kŕmnu dávku doplnkovými krmivami. Najlepšie by bolo určovať kvalitu objemových krmív pred samotným nákupom. Vzhľadom na obmedzené zdroje a množstvo možných dodávateľov je to zatiaľ neriešiteľná úloha. Po dohode so zoologickými záhradami sme schopní sprostredkovať aj služby tretích strán ako veterinárnych špecialistov, veterinárne laboratórium LABOKLIN na stanovenie vitamínovo-
-minerálneho profilu z krvného séra.

Najdôležitejšia je ale spolupráca s krmivárom danej zoologickej záhrady. V prvom rade sú to ľudia odborne zdatní a sú v každodennom kontakte so zvieratami. Poznajú zvieratá v celej zoo a nároky jednotlivých druhov zvierat na krmoviny.

Zaujímavým trhom sa stal aj sektor súkromných zoo, zveroparky a malí chovatelia exotických zvierat. Súkromné zoo sa svojou veľkosťou a druhovým zastúpením vyrovnajú už malým zoo. Takým je napríklad Malkia park v Orechovej Potôni, ktorá sa špecializuje na mačkovité šelmy.

Snažíme sa nezaostať našimi doplnkovými kŕmnymi zmesami a minerálnymi krmivami za požiadavkami chovateľov a neustále zlepšujeme a dopĺňame produktovú radu výrobkov pre exotické zvieratá aj v spolupráci s veterinárnymi a poľnohospodárskymi univerzitami.

Autor článku

Ing. Rastislav Žilinčík

špecialista pre hobby sortiment