Kvalita, produktivita a flexibilita

30. září 2019

v praxi

V roce 2019 byla úspěšně dokončena největší investiční akce v historii společnosti MIKROP ČEBÍN a. s. – výstavba nové výrobní linky. Tuto novou výrobní linku jsme představili široké odborné veřejnosti dne 19. 9. 2019, kdy se konalo její slavnostní otevření, jehož součástí byly i komentované prohlídky. Všem těm, kteří se slavnostního otevření nemohli z jakéhokoliv důvodu zúčastnit a o tuto problematiku se zajímají, předkládáme v následujícím článku všechny zásadní informace, které se tohoto projektu týkají.

Základní údaje o projektu a firmě

Dodavatelé

• Spolupráce na projektu:
MIKROP ČEBÍN a. s. a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

• Zhotovitel stavby: PAHAMONT BRNO

• Dodavatel technologie: AGROING Brno

• Dodavatel laboratorní techniky:
O.K. Servis BioPro Praha

• Dodavatel manipulační techniky: Linde Material Handling Česká republika

• Toyota Material Handling CZ

Investice

• Stavba: 48 mil. Kč (výška 40 m)

• Technologie: 80 mil. Kč

• Laboratorní technika: 5 mil. Kč

• Manipulační technika: 2 mil. Kč

• Celkem: 135 mil. Kč (dotace 50 % z uznatelných nákladů)

Časová osa

• Zahájení stavby: červen 2017

• Kolaudace: červen 2019

Inovační přínos

• Nástřikové zařízení: obohacení směsi o výživové látky a zneprašnění

• Vertikální systém výroby krmiv: snížení rizika křížové kontaminace z předchozích výrob

• Detektor kovů: bezpečnost premixů a minerálních krmiv

• Nové obaly: zachování původních nutričních a senzorických vlastností a prodloužení trvanlivosti krmiv

• Etiketovací zařízení: dohledatelnost

• Archivační systém vzorků: řízení jakosti a dohledatelnost

• Laboratorní přístroje: rozšíření možností stanovení jakostních znaků a zlepšení systému kontroly jakosti surovin a finálních výrobků => zvýšení jakosti a bezpečnosti krmiv

Výroba

• Roční produkce: 22 100 tun (18 tis. tun pytle, 3 tis. tun vaky, 500 tun volně, 600 tun fólie a kbelíky)

• Roční obrat: 654 mil. Kč

• Počet zaměstnanců119

• Počet dělníků (obsluha technologie): 22 ve dvousměnném provozu

• Počet živých receptur: 1 200

• Počet surovin: 270 (80 % množství dovážíme volně ložené a 20 % balené pytle + vaky)

• Výkon nové výrobní technologie:
6 t/h a 90 t/den

• Výkon nové balící technologie: 300 pytlů/h => min. 6 t/h nebo 10 t/h při souběhu pytlovek

Technologické údaje

Dávkování

• Suroviny: vícekomponentní váhy – DITES Teplice

• Doplňkové látky: mikro dávkovací linka: ALFRA (NL)

Doprava

• Suroviny: pneumatická doprava – ZVVZ Milevsko

• Doplňkové látky: pneumatická doprava – Gericke (CH)

• Odstředivé cyklonové odlučovače a filtry s automatickou regenerací: CIPRES FILTR BRNO

Mezioperační kontrola

• Nerezové kontrolní zásobníky na tenzometrech: kontrola vážením

• Nerezová míchací zařízení na tenzometrech: kontrola vážením

Míchací zařízení

• Nerezové vertikální homogenizátory: HV 3000 – PHARMIX Kroměříž

• Pracovní přesnost: 1 : 100 000

• Objem náplně: 500–3 000 dm3

• Doba míchání: 15 minut

Pomocné technologické prvky

• Aspirace: filtry s automatickou regenerací CIPRES FILTR BRNO

• Spádové potrubí: nerez

• Nástřikové zařízení: hmotnostní průtokoměr

• Nožová šoupátka Bickel-Wolf (A): zesílené provedení nerez

• Rozdělovací klapky Jacob (D): nerez

• Rotační podavače Coperion (D): nerez

• Automatické vzorkovače DITES Teplice: nerez

• Detektor kovů METTLER TOLEDO (USA)

• Kontrolní váha METTLER TOLEDO (USA)

• Kontrolní váha ISHIDA (J)

• Čtečky EAN kódů

Balící technologie

• Pytlovací automaty: PREMIER TECH Chronos (NL)

• Paletizační automat: PREMIER TECH Chronos (I)

• Balící automat: VIKING MAŠEK Vlašim

• Plnička vaků: VELS Pardubice

• Ovinovací automat: EKOBAL Praha

Řízení technologie

• Řídící systém: DITES Teplice

Řízení jakosti

• ISO

• HACCP

• GMP+

•          Non GMO

Projekt „Inovace ve výrobě průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata“ je završením 20letého investičního plánu a byl realizován s příspěvkem z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova jako operace 16.2.2 podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Cílem projektu je dosažení maximální automatizace výroby pro eliminaci ruční práce a vyrábět tak produkty bez zásahu lidské ruky od naskladnění surovin do zásobníků, až po nakládku hotové palety na nákladní auto.

Základem kvalitní produkce jsou kvalitní suroviny, které odpovídají evropské legislativě a standardům GMP+ a Non GMO. Při jejich dodání je rozborem v laboratoři ověřována jakost a shoda s předem odsouhlasenou specifikací.

Výrobní technologie je koncipovaná tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu, produktivitu a flexibilitu produkce. Díky této koncepci můžeme velice pružně reagovat na všechny požadavky a realizovat objednávky zákazníků ve velmi krátkých termínech. Celá technologie je navržena vertikálně se spádovým potrubím, aby nedocházelo ke kontaminaci jiným produktem v horizontálních přepravních cestách.

Instalované výrobní zařízení je dodané významnými evropskými producenty digitálních technologických systémů pro řízení moderních průmyslových provozů.

Výroba je plně řízena softwarově a všechny výrobní procesy jsou navíc důsledně monitorovány a kontrolovány obsluhou. Každý vyráběný produkt nese jedinečný číselný kód, podle kterého jsme schopni identifikovat jeho pozici a stav při výrobě. Tento kód je následně uveden na etiketách produktů jako číslo šarže a umožňuje nám zpětnou dohledatelnost.

Jakost produkce je zabezpečena systémem čárových kódů a je průběžně kontrolována prostřednictvím přesných vážících systémů, vážících protokolů a laboratorních rozborů na výstupu podle plánu kontroly jakosti. Pro řízení jakosti produkce máme implementované a certifikované systémy ISO, HACCP, GMP+ a Non GMO, které jsou pravidelně validovány.

K výrobě používáme zhruba 270 druhů surovin a vyrábíme z nich okolo dvanácti set různých receptur. Suroviny pro výrobu premixů a minerálních krmiv jsou dodávány volně ložené, nebo balené ve vacích a pytlích. Při uskladnění jsou označeny identifikačními údaji vč. čárového kódu, pomocí kterého je dávkujeme do výroby. Malá část surovin je dávkována ručně a probíhá na soustavě můstkových vah, které rovněž řídí počítač. Vývažky surovin následně označíme čárovým kódem a později přisypeme do výrobních linek s použitím čteček, které neodmyslitelně patří k celému výrobnímu procesu jako bezpečnostní prvek.

Převážná část surovin se nachází v dávkovacích zásobnících, které jsou plněny pneumaticky a mechanicky z auto-cisteren, nebo nasypávány z vaků a pytlů. Všechny operace od naskladnění surovin do zásobníků, jejich dávkování, míchání a balení, provádí řídící systém výroby, který rovněž kontroluje činnosti obsluh při vstupech do výrobního procesu.

Více-komponentní automatické váhy odváží potřebné množství surovin, jež jsou zdrojem makro-prvků (Ca, Na, Mg, P) do výrobní dávky. Následně jsou smíchány se vzduchem a pneumaticky dopravovány potrubím do odstředivých odlučovačů, které jsou osazeny filtry s automatickou regenerací. Toto zařízení slouží k oddělení vzduchu a pevných částic. Vitamíny, stopové prvky a další aditiva jsou navažovány na mikro-dávkovací lince ALFRA pomocí samočinných vah, které se pohybují se ve dvou osách a pracují s velmi vysokou přesností.

Jako další dávkovací element jsou zde instalovány Big-Bag dávkovače, které jsou velmi jednoduchým, pružným a ekonomickým způsobem manipulace se surovinami.

Po navážení všech komponent jsou tyto pneumaticky dopravovány nad míchačky, kde jsou umístěny do kontrolních zásobníků. Tyto zásobníky jsou uloženy na tenzometrech pro mezioperační kontrolu přepraveného množství a následně jsou vysypávány do míchacích zařízení.

Srdcem technologie jsou 3 nerezové, vertikální, planetové homogenizátory s pracovní přesností 1 : 100 000 českého předního výrobce míchacích zařízení PHARMIX o objemu 3 000 litrů a maximálním zatížením 3 000 kg. Samotné míchání je prováděno planetovým principem oběhu ramene kolem vnitřního pláště a šnekovnicí, která se točí kolem své osy.

Doba míchání je 15 minut a pracovní objem náplně je 500–3 000 dm3. Obrovskou výhodou tohoto typu míchaček je variabilní objem náplně 500–3 000 dm3 a jejich úplná vyprazdnitelnost, což je u všech technologických prvků hlavní předpoklad kvalitní výroby. Míchačky jsou uloženy na tenzometrech pro ověření hmotnosti náplně při naplnění a po vyprázdnění.

Míchačky jsou doplněny nástřikovým zařízením pro olejové substance a používáme je pro obohacení směsi výživovými látkami a pro snížení prašnosti hotových premixů.

Vypouštění materiálu z míchaček řídí speciální nožová šoupátka Bickel-Wolf v zesíleném provedení z nerezové oceli. Materiál do zásobníků pak rozdělují symetrické, velmi těsné, nerezové klapky Jacob.

Pod míchačkami jsou nerezové expediční zásobníky, ze kterých hotové premixy a minerální krmiva expedujeme volně ložená, nebo balená do vaků a pytlů. K aktivaci materiálu jsou zásobníky ve spodní kuželové části vybaveny provzdušňovacími deskami a pneumatickými kladivy.

Z expedičních zásobníků je materiál vypuštěn do před-zásobníků pytlovacích strojů, které zabezpečují průběžné doplňování násypek pytlovek pro přesné plnění obalů.

Plynulost plnění zajišťují nerezové šesti komorové rotační podavače Coperion s plně čistitelným, vyjímatelným rotorem. Do předzásobníků jsou nainstalovány automatické vzorkovače.

O balení produktů do pytlů se starají dva špičkové pytlovací automaty nizozemské společnosti PREMIER TECH Chronos, které používají zcela unikátní technologii Bottom-Up, která zajišťuje přesnost balení a významně eliminuje prašnost. Výkon pytlovek je
300 pytlů/hod, tedy min. 6 tun/hod.

Při shodě produktů mohou pracovat souběžně a výkonnost obou zařízení pak přesahuje 10 tun/hod.

Do pytlovek jsou nainstalovány automatické aplikátory s tiskárnami etiket pro správné označování.

Naplněné, označené a uzavřené pytle následně putují přes detektor kovů a kontrolní váhu Mettler Toledo směrem k paletizaci.

Skládání pytlů na paletu provádí plně automatizovaný paletizér s rovnacím stolem a přítlakem pro formátování hotové vrstvy, dodaným italskou pobočkou PREMIER TECH Chronos. Finalizace hotové palety probíhá na automatickém ovinovacím zařízení české firmy EKOBAL.

O bezpečnost práce se starají ploty s elektrickými zámky a optické brány.

Pro plnění produktů do velkoobjemových vaků slouží poloautomatické zařízení českého výrobce vážících elektronických systémů VELS.

K plnění produktů do PE fólií o hmotnosti 1–5 kg slouží balička Viking Mašek. Balení zde probíhá plnícím tubusem s vertikálním šnekem do stočené a svařené fólie. Hmotnost balení je kontrolována průběžnou váhou ISHIDA. Výkon baličky je 1 800 kg/hod.

Všechny technologické prvky jsou osazeny lokálními filtry s automatickou regenerací pro zabránění únikům prachových částic do ovzduší. Současně je tak zajištěn návrat materiálu do právě vyráběné šarže.

Cílem je vysoká jakost výroby, zdravé pracovní prostředí a v neposlední řadě i ochrana životního prostředí.

Technologie této nové výrobní linky disponuje výkonem 6 t/h.

Převážná část produkce je vyráběna na objednávku a z velké části je díky automatizaci vyráběna bez zásahu lidské ruky. Denně vyrobíme přes 90 tun produkce ve dvousměnném provozu.

Sestavené zakázky jsou označeny a uloženy v expedičním skladu a jsou nejpozději následující den expedovány nákladními automobily k zákazníkům.

Autor článku

Martin Vít

Výrobní ředitel