Chovatelé skotu se sešli v Mrákově

20. ledna 2022

Seminář věnovaný chovu dojnic, který pořádaly společnosti MIKROP ČEBÍN a.s. a ZOD Mrákov se uskutečnil počátkem listopadu v prostorách Zemědělského obchodního družstva v Mrákově. ZOD Mrákov hospodaří v okrese Domažlice na výměře zhruba 2800 hektarů zemědělské půdy a je známým chovatelem vysokoprodukčních holštýnských dojnic.

Autor článku: Ing. Jana Velechovská, Profi Press

V rámci semináře vystoupil Bc. David Novotný, který se ve svém příspěvku věnoval principům výroby siláže bez zbytečných ztrát. „Špičkové dojnice, jaké v České republice máme, potřebují špičkově nakrmit, aby si zachovaly svoji vysokou užitkovost, dobrou reprodukci a zdravotní stav. Cílem výroby objemných krmiv vždy musí být uchovat maximum živin rostlinné hmoty a dosáhnout dlouhodobé stability siláže,“ uvedl na začátku vystoupení David Novotný. Výroba objemných krmiv podle jeho slov vždy s sebou nese nějaké ztráty, měly by být ale minimální. Nejvyšší procento zbytečných ztrát přitom způsobuje špatný management silážování.

 

Graf č. 3 - Prodloužení aerobní stability travní siláže po 16 dnech fermentace. Kontrola vs. ošetřená hmota MAGNIVA Platinum 3 (Lallemand 2020).
Graf č. 3 - Prodloužení aerobní stability travní siláže po 16 dnech fermentace. Kontrola vs. ošetřená hmota MAGNIVA Platinum 3 (Lallemand 2020).

Kvalita objemného krmiva začíná už při sklizni, vždy je třeba dohlédnout na dostatečnou výšku strniště, především kvůli kontaminaci spodních částí rostliny zeminou, a tím i klostridiemi, enterobakteriemi, plísněmi a kvasinkami či listeriemi. Optimálně vysoké strniště zároveň rychleji a kvalitněji obrůstá.

Klostridie jsou obligátně anaerobní mikroorganismy se schopností sporulovat, což znamená, že v píci mohou vydržet v této formě dlouho i v pro jiné patogeny nepříznivých podmínkách. „Jsou hlavními producenty kyseliny máselné a způsobují značné ztráty sušiny i energie,“ konstatoval David Novotný.

Stěžejní bývá také správný termín sklizně v optimální sušině a fenofázi. Například u vojtěšky představuje jeden den zpoždění oproti optimu ztrátu 0,5 % dusíkatých látek a nárůst ADF o 0,7 % a NDF o 0,9 procenta.

Na barvě záleží

Další fází je naskladnění, které by mělo být doprovázeno dostatečným rozhrnutím a udusáním hmoty, včasné zakrytí kvalitní fólií a perfektní zatížení i na krajích jámy. Jak sdělil řečník, na barvě záleží, což dokumentoval příkladem zakrytí bílou a zelenou plachtou. Zatímco hmota pod bílou se zahřívala na necelých třicet stupňů Celsia, pod zelenou byla ve stejném místě teplota bezmála o 25 stupňů vyšší. V této souvislosti doporučil zástupce společnosti Mikrop používání neprodyšných bariérových plachet, například produktu Seal Plus. „V provozním pokusu se jasně prokázala vyšší stravitelnost hmoty pod plachtou Seal Plus než pod klasickou černobílou fólií,“ uvedl Bc. Novotný.

Dále přednášející vyzdvihl důležitost použití dobrého inokulantu, přičemž podle jeho slov univerzální nebývá vždy nejlepší. „Kvalitní přípravek by měl zajistit rychlý pokles pH v různých úrovních sušiny, musí mít schopnost plné účinnosti při různých teplotách, musí zajistit stabilitu v jámě i po jejím časném otevření. Navíc by měl zvyšovat stravitelnost píce. To všechno splňují inokulanty značky Magniva, které má společnost Mikrop v nabídce,“ podotkl Novotný.

Jak dále dodal, bez správně zvoleného přípravku může dojít k pomalému poklesu pH v jámě, což umožňuje růst nežádoucích bakterií. Špatná fermentace může vést také k rozvoji enterobakterií, spolu se ztrátou bílkovin a zpomalením fermentace. Pomalý pokles pH ústí v množení klostridií, které snižují hladinu energie a živin, zvyšují ztráty sušiny a snižují chutnost hmoty. Pokud nedojde k rychlému snížení pH pod 4,5, může dojít i k rozvoji kvasinek. To vede ke snížení kvality siláže, zvýšení ztrát sušiny a špatné aerobní stabilitě. „Tedy špatná fermentace znamená růst kvasinek a plísní, vzestup pH siláže a její zahřátí. Dobrá fermentace, to je stabilní hodnota pH, nulové problémy s aerobní stabilitou po otevření, ve výsledku pak chutná píce pro dojnice, což se odrazí v jejich vysoké užitkovosti, dobré reprodukci i zdravotním stavu,“ sdělil řečník.

Skladování a vybírání

Neméně důležité je správné skladování siláže a její vybírání, především jeho způsob a rychlost. Na trhu jsou k dispozici různé systémy vybírání, jako je například pasivní či aktivní vykusování, vybírání pomocí frézy či čelního nakladače. „Každý z nich může čelní stěnu zanechat rovnou nebo také ne, záleží mimo jiné i na kvalitě obsluhy. Znovu bych chtěl připomenout, že kvalitní management silážování je klíčem k jakostnímu krmivu, spokojené krávě a ekonomicky úspěšnému chovateli,“ uvedl na závěr Bc. David Novotný.

 

Autor článku

Bc. David Novotný

Garant konzervace krmiv