Africký mor prasat

10. října 2019

aneb časté téma všedního dne

Africký mor prasat (AMP)/African Swine Fever (ASF) je velmi nebezpečné, nakažlivé onemocnění domácích i divokých prasat všech plemen a věkových kategorií. AMP je charakteristický vysokou, téměř 100 % letalitou. Na člověka se nepřenáší. AMP je DNA virus, který u infikovaných prasat nalezneme v krvi, tkáňových tekutinách, vnitřních orgánech a všech sekretech a exkretech.

Virus může být vylučován již 1–2 dny před klinickými příznaky, nejvíce však v době septikémie. Při perakutním průběhu dochází k náhlému úhynu bez typických příznaků. Klinickými příznaky jsou: vysoká horečka, ztráta chuti k přijímání potravy, malátnost, ztížené dýchání, krvavý průjem, zvracení, zmetání březích prasnic, krváceniny v kůži a vnitřních orgánech. Kůže končetin, uší, hrudníku a břicha je překrvená nebo namodrale zbarvená. K úhynu dochází většinou do 5 dnů.

Patologickoanatomické nálezy: krváceniny v mízních uzlinách, ledvinách a dalších vnitřních orgánech. Rozdílem AMP od KMP je výrazné zvětšení sleziny.

K přenosu může dojít přímým kontaktem, pomocí kadáverů nebo produktů získaných z nakažených zvířat a v neposlední řadě za pomocí člověka (mezinárodní obchod, cestování). Rezistence viru je opravdu vysoká. Odolává vnějšímu prostředí a nízkým teplotám (v mraženém mase přežívá i několik let).

Léčba AMP neexistuje. V současné době není k dispozici účinná a schválená vakcína.

Výskyt AMP v Evropě

Virus byl do Evropy zavlečen z Asie. V roce 2007 byl AMP potvrzen jako první v Gruzii. Odtud se následně nákaza rozšířila do Arménie, Ruska, Ázerbájdžánu, Ukrajiny, Běloruska a Moldavska. V lednu 2014 se vyskytl první případ AMP v Litvě, Lotyšsku, Estonsku a Polsku. Nejhorší situace je v Polsku, Rumunsku a Bulharsku. V červenci a srpnu letošního roku byl potvrzen nález AMP u našich Slovenských sousedů, a to jak u domácích, tak i divokých prasat. Jednalo se o drobnochovatele v okrese Třebišov. Posledním evropským státem, který v letošním roce ohlásil ohnisko AMP je Srbsko. Zde byl nález potvrzen u čtyř drobnochovatelů.

Ke dni 13. 8. 2019 je tak hlášen výskyt AMP na Ukrajině, v Srbsku a v 10 členských státech EU: Belgii, Bulharsku, Estonsku, Itálii (výskyt pouze na Sardinii), Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovensku.

Mapa výskytu AMP u domácích prasat v Evropě v roce 2019 dle ADNS (k 6. 8. 2019).
Mapa výskytu AMP u domácích prasat v Evropě v roce 2019 dle ADNS (k 6. 8. 2019).

Výskyt AMP v Asii

Čína

Čína je největším producentem vepřového masa na světě, a jak všichni víme, AMP se zde objevil v opravdu velkém rozsahu. Aktuálně je dle OIE hlášeno 162 ohnisek. Obecně se věří, že situace je výrazně horší, než je oficiálně hlášeno. V dubnu se předpokládalo snížení čínského stáda prasat mezi 25–35 %.

Nedostatek se odráží v dovozu vepřového masa. Květnový dovoz dosáhl objemu 187 459 tun vepřového masa, což je ve srovnání s květnem 2018 nárůst o 63 %. Dále za posledních 5 měsíců vzrostl dovoz vepřového masa v zemi o 19,8 % na 658 236 tun.

Snaha Číny o ozdravení je zatím bez úspěšného výsledku, jelikož z 3 ozdravených farem došlo následně do 1 měsíce u dvou k opětovné reinfekci. Dalším plánem Číny pro navrácení stavu prasat je vytvoření dotačních programů, na podporu chovu prasat ve velkém měřítku a omezení počtu malých chovů.

Ve snaze překonat nedostatek vepřového masa na čínském trhu, se Wens, Cofco a DBN snaží zvýšit průměrnou hmotnost a dosáhnout porážkové hmotnosti 140 kg. Tuto myšlenku sdílejí další malé i velké farmy. Z důvodu nedostatku a neustále se zvyšující ceny vepřového masa USDA předpokládá, že produkce kuřecího masa v Číně vzroste v roce 2020 na přibližně 15,8 milionu tun (+14 %) a spotřeba kuřecího masa bude 15,96 milionu tun, což je nárůst přibližně o 15 % oproti roku 2019. Dovoz kuřecího masa se v roce 2020 dle předpokladu zvýší na 600 000 tun, což je o 20 % více než v roce 2019.

Vietnam

AMP ve Vietnamu je hlášen v 60 provinciích z celkových 63. Již bylo utraceno 2,9 milionu prasat, z celkové populace 30 milionů. Ministr zemědělství Nguyen Xuan Cuong uvedl: „Vypuknutí afrického moru prasat je nejnebezpečnější a nejnákladnější svého druhu v chovatelském průmyslu ve Vietnamu.“

Mapy výskytu AMP v Číně, Mongolsku, Rusku, Kambodži, Laosu, Myanmaru, Severní Korei, Jižní Korei a Vietnamu dle hlášení OIE
Mapy výskytu AMP v Číně, Mongolsku, Rusku, Kambodži, Laosu, Myanmaru, Severní Korei, Jižní Korei a Vietnamu dle hlášení OIE

Laos

AMP se rozšířil do většiny provincií v Laosu. Infekci hlásí 15 z 18 provincií. Dle OIE je celkový počet hlášených ohnisek 94. Laos v 41. týdnu podal nové hlášení, kde uvádí nové ohnisko, které se nachází na hraničním území řeky Mekong, což vytváří obrovskou hrozbu pro Thajsko.

Kambodža

Kambodža ohlásila vypuknutí AMP ve 2. provincii, a to v provincii Rattanakiri a Tbong Kmoum.

Myanmar

Myanmar byl 4. zemí v jihovýchodní Asii, která potvrdila AMP po Vietnamu, Laosu a Kambodži. První ohnisko se nacházelo v Keng Tung, což je pohraniční vesnice s Čínou. K oznámení došlo 14. srpna 2019. Aktuálně dle OIE má Myanmar již 4 ohniska.

Filipíny

Filipíny se zprvu snažili zabránit zavlečení nákazy, a proto zakázaly dovoz prasat a produktů z vepřového masa z Laosu. Dále zaváděli karanténní období pro dovoz rostlinných krmných produktů ze zemí s výskytem AMP.

Aktuální situace na Filipínách není také bohužel přesná, jelikož dle OIE uvádějí Filipíny pouze 1 ohnisko v provincii Rizal. Tamní zdroje ale uvádějí, že virus je hlášen celkem v 5 provinciích, a to kromě Rizalu v Bulacan, Pampanga, Pangasinan a Quezon City.

Jižní Korea

Jižní Korea dříve na OIE uváděla celkem 9 ohnisek AMP. V 41. týdnu tohoto roku oznámila 5 nových. Veškerá ohniska se nachází velmi blízko hranice se Severní Koreou, která oficiálně uvádí z 23. 5. 2019 pouze jedno malé ohnisko na hranici s Čínou. Dalším znepokojením je, že virus byl nalezen také u mrtvého divokého prasete v demilitarizované zóně se Severní Koreou. Celkový počet registrovaných ohnisek v Jižní Koreji je nyní 14.

Mongolsko

V Mongolsku se aktuálně dle OIE nachází 11 ohnisek AMP.

Mapy výskytu AMP v Číně, Mongolsku, Rusku, Kambodži, Laosu, Myanmaru, Severní Korei, Jižní Korei a Vietnamu dle hlášení OIE
Mapy výskytu AMP v Číně, Mongolsku, Rusku, Kambodži, Laosu, Myanmaru, Severní Korei, Jižní Korei a Vietnamu dle hlášení OIE

AMP jako globální faktor ovlivňující cenu vepřového masa

AMP v Číně způsobil obrovský nedostatek vepřového masa, ztráty řeší dovozem ze západních zemí. Další obchodní vyhlídky jsou ale dle analytiků opatrné, jelikož prodejní cena pro tamní obyvatele je opravdu vysoká a v následujícím roce 2020 se budou snažit najít náhradu v drůbeži, rybách,…

V EU je situace pro chovatele velmi příznivá. K výraznému navyšování ceny docházelo od dubna letošního roku. Aktuální cena se již delší dobu drží na 1,85 Eura za Kg JUT. Dále se v období ledna – července 2019 vývoz vepřového masa z EU do Číny navýšil o 45 % a celkově dosahuje téměř 16 % nárustu. Na úkor zvýšeného exportu došlo v EU k poklesu jatečných prasat v 1. čtvrtletí o 1,1 % a ve 2. čtvrtletí o 2,4 %.

V USA taktéž došlo k navýšení ceny prasat oproti loňskému roku, ale navýšení není tak vysoké jak v EU a jak někteří analytici očekávali. Vývoz vepřového masa z USA do Číny v červnu a červenci letošního roku také výrazně vzrostl oproti rokům minulým. Na rozdíl od EU, kde došlo z důvodu zvýšeného vývozu ke snížení počtu jatečných prasat v USA je tomu naopak, zde došlo k navýšení počtu jatečných prasat meziročně o 3 % a počet chovu vzrostl o 2 %.

Záblesk naděje

Vietnam uvedl již dříve, že má počáteční úspěchy při vytváření vakcíny proti AMP. Tuto informaci sdělil vietnamský ministr zemědělství Nguyen Xuan Cuong, který řekl: „Myslím, že jsme na správné cestě a brzy budeme mít vakcínu.“

Dle posledních zpráv se vakcína vyvíjí na Vietnamské národní zemědělské univerzitě a byla testována v laboratoři a na 3 farmách. V testu byla vakcína aplikována ve 2 dávkách v průběhu jednoho měsíce. Vakcinováno bylo 33 kusů prasat, z čehož 31 kusů po styku s AMP bylo stále zdravé. Ostatní nevakcinovaná prasata na farmě zemřela. Bohužel k testu nebyly poskytnuty další odborné informace.

Ředitel univerzity Nguyen Thi Lan uvedl, že vakcína potřebuje další výzkum a vyžaduje testování ve větším měřítku.

 

Zdroje:

www.pigprogress.net; www.svscr.cz; www.schpcm.cz/veprovinky

www.google.com/maps/d/viewer?mid=1gO383FN6XS89neIm_MIU6nTPKvoY9AQE& hl=en&ll=38.46059185787875%2C123.82128597658289&z=6

Autor článku

MVDr. Aleš Brychta

Garant výživy prasat