MIKROP TRANZIT Feed

25. ledna 2021

Inovativní řešení období porodu prasnic

V dnešní době, kdy jsou chovány moderní genotypy prasat, charakteristické velmi rychlou intenzitou růstu a vysoký reprodukčních potenciálem, je kladen velký důraz na správnou výživu prasniček a prasnic v období okolo porodu, a to více něž kdykoliv předtím.

Výživa prasniček a prasnic, ale i úroveň managementu řízení stáda, technologie ustájení a krmení, se v současné době blíží již ke svému vrcholu. Pokud je výživa podceněna, dochází u prasničky či prasnice k „hladovění“ a katabolismu, což následně negativně ovlivňuje délku doby porodu (prodloužení), u plemenic dochází k intenzivnímu vyčerpání v průběhu prašení a negativně ovlivňuje jak kvalitu, tak i kvantitu kolostra.

Správná výživa v tomto období tedy mimo jiné snižuje počet mrtvě rozených selat, zkracuje délku doby porodu, zvyšuje porodní hmotnost selat, redukuje problémy spojené se zácpou (laxativa, vláknina) a přímo ovlivňuje produkci a kvalitu kolostra a následně mléka.

Mléčnost prasnice patří v současnosti, kdy počty odstavených selat běžně přesahují číslo 30 na prasnici a rok, k vysoce sledovaným parametrům. Pokud bychom přepočítali produkci mléka na kilogram živé hmotnosti, je u moderních genotypů prasnic produkce mléka srovnatelná s produkcí mléka vysokoužitkových krav (dojnic), což s sebou nese vysoké nároky na výživu prasnic v období kolem a po porodu. Dostatečná produkce a kvalita kolostra a později mléka, je limitujícím faktorem pro kvalitní start selete do života a má přímý dopad na jeho zdraví a produkční schopnosti (přírůstek, konverzi krmiva, stáří selat při odstavu a jejich hmotnost, apod.) po celý život.

Výjimečností toho výrobku je speciální surovina, u které bylo zjištěno dlouhodobým výzkumem, že je prekurzorem oxidu dusnatého (NO). Oxid dusnatý má v metabolismu zvířete velký vliv na cévní aparát, a to v podobě rozšíření cév (vazodilatace). Díky tomu dochází k vyššímu průtoku krve řečištěm, a tedy i k vyššímu okysličení a vyšší saturaci tkání živinami, a to nejen u samotné prasnice, ale i u vyvíjejících se plodů. Dále výrobek obsahuje organickou formu selenu, vápníku a semeno ostropestřce mariánského, které podporují vyšší obsah imunoglobulinů v kolostru, vyšší mléčnost prasnice a hepatoprotektivitu.

Vybrané benefity zkrmování MIKROP TRANZIT Feed jsou shrnuty v grafu 1, 2 a 3.

Máme řešení, a to v podobě MIKROP TRANZIT feed!

MIKROP TRANZIT Feed je inovativní granulovaná doplňková krmná směs pro prasničky a prasnice v období porodu, která se podává 5 dní před a 5 dní po porodu.

Při tvorbě výrobku byly použity nejvhodnější a nejmodernější suroviny s vysokou stravitelností, účinností a funkčností pro dané období. Základem tohoto výrobku je vysoký obsah vlákniny, který je nezbytný k zajištění správné peristaltiky střev a dále jsou ve výrobku obsažena laxativa, která zamezují vzniku zácpy a zajišťují tak lepší průchodnost plodu porodními cestami. Náš výrobek obsahuje také efektivní zdroj energie, který je nezbytný k pokrytí zvýšené potřeby energie plemenic při prašení.

Při použití MIKROP TRANZIT Feed docílíte:

  • prokrvení dělohy a mléčné žlázy
  • délky porodu a zkrácení mezidobí mezi jednotlivými selaty
  • počet mrtvě rozených selat
  • přežitelnost selat po porodu
  • porodní váhy selat
  • obsah imunoglubulinů v kolostru
  • mléčnosti prasnice a tím spojené vyšší odstavové váhy selat
  • vyvážené krmné dávky pro prasnici v období porodu

Autor článku

MVDr. Aleš Brychta

Garant výživy prasat