ML - kámen pro drůbež

10. října 2019

- novinka společnosti MIKROP ČEBÍN a.s.

V chovu drůbeže ve snášce, zejména v chovech ve voliérách, může docházet k závažnému problému, a tím je kanibalismus. Drůbež se může navzájem hašteřit, klovat a vyzobávat si peří do krve. Příčin může být několik – nedostatek prostoru, velké množství zvířat ve stáji, nedostatek živin v potravě či tzv. nuda a stres, kdy dochází k napadání ostatních jedinců. Klování je nežádoucí chování zvířat, které narušuje pohodu hejna, způsobuje ztrátu produktivity, zvyšuje náklady na léky a celkově na chov drůbeže.

Mezi prevenci proti kanibalismu patří dostatečná a kvalitní výživa drůbeže, spreje proti kanibalismu, kauterizace zobáku aj. Firma MIKROP ČEBÍN a. s. ale přišla na trh s dalším nápadem, a tím je ML – kámen pro drůbež.

Jedná se o inovativní produkt, který zlepšuje životní podmínky zvířat. Pod tímto produktem si můžeme představit kostku podobnou minerálnímu lizu pro skot, kde jsou slisovány doplňkové minerální látky a obiloviny. Kostka kladně ovlivní pohodu na stáji – nasměruje pozornost drůbeže do vyklovávání jednotlivých částic a minimalizuje klování druhých jedinců. Ve složení nejsou deklarovány žádné toxické či léčivé preparáty. Tento produkt lze využívat v každé fázi vývoje zvířat a doplňuje nastavený výživový program.

Kladné stránky

– pomáhá minimalizovat kanibalismus

– podporuje průzkumné chování drůbeže

– odklání pozornost od ostatních jedinců

– doplňuje pravidelný výživový program drůbeže

– bezpečný doplněk po celou dobu chovu

– zlepšuje životní podmínky a pohodu zvířat

Použití a dávkování

Mezi doporučení patří umístit kostku na haly, kde dochází či došlo ke klování, nebo jako prevence na haly do míst, kde se nejvíce shlukují zvířata. Blok je nutné umístit na nějakou vyvýšenou podložku, aby nedocházelo k vlhnutí od podestýlky (Tab. č. 1).

Jak můžeme vidět, má tento produkt mnoho kladných stránek, které mohou ovlivnit chov drůbeže lepším směrem! Důležité je, že dokáže zmírnit nepříjemné problémy v chovu drůbeže, ale mnohem důležitější je i fakt, že slouží hlavně jako prevence proti výše zmiňovaným problémům.

Autor článku

Ing. Miloš Joch

Garant výživy drůbeže