Možnosti zvýšení stravitelnosti proteinu

4. září 2023

v krmivech pro drůbež

V současné době procházíme obdobím snižování cen energií a pádu cen komodit pro výrobu krmných směsí. Výjimkou však zůstává téměř nulový pokles cen, tedy relativně vysoká cena proteinů.

Proteiny se v podobě krmných surovin s vysokým obsahem dusíkatých látek používají pro výrobu krmiv drůbeže. Požadavky na obsah proteinu v krmných směsích pro drůbež jsou v porovnání s ostatními druhy hospodářských zvířat vysoké. Tato skutečnost znemožňuje výraznější snížení ceny krmiva.

Jednou z možností, jak snížit obsah proteinu v krmivu a tím i cenu, je zařadit do krmné směsi širokospektrální proteázu. Tyto enzymy doplňují účinek endogenních enzymů při trávících procesech v organismu, zvyšují stravitelnost aminokyselin ve všech částech střeva a zároveň zabraňují průniku nestráveného proteinu do zadních partií střeva, kde by docházelo k jeho fermentaci a rozvoji patogenní mikroflóry. Zlepšená využitelnost proteinu přispívá k tvorbě rovnovážného stavu z hlediska diverzity střevní mikroflóry. Pozitivně je ovlivněna střevní integrita a zvýšená lokální imunita. V neposlední řadě má zlepšená stravitelnost proteinu pozitivní vliv na snižování množství produkovaného amoniaku ve stájovém prostředí.

Komerčně dostupné enzymy zvyšují stravitelnost proteinu o 4–7 %. Náklady na krmivo lze zredukovat snížením použitého množství cenově nákladného zdroje kvalitního proteinu nebo zařazením levnějších, méně stravitelných bílkovinových zdrojů bez toho, aniž by došlo ke zhoršení parametrů užitkovosti.

Autor článku

Ing. Miloš Joch

Garant výživy drůbeže