Zvýšení využitelnosti tuků v krmivech pro drůbež

11. října 2022

Trh s olejninami a oleji běžně používaných v krmivech pro drůbež, během letošního jara zasáhl výrazný růst cen, rekordy hlásí řepkový, slunečnicový a sójový olej. Rapidně vyskočila ale i hodnota kafilerního tuku, který je také důležitým komponentem průmyslové výroby krmiv.

Český Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO) podotýká, že situace v dodávkách na mezinárodním trhu s olejnatými semeny, které mají většinou pevné ceny, je napjatá. To způsobilo zdražování. „V dubnu dosáhly ceny rostlinných olejů nejvyšší úrovně od roku 1995.“

Olej a tuk ve výživě drůbeže

Tuk (živočišný či rostlinný) je základní složkou jak ve výživě lidstva, tak ve výživě zvířat. Přidávání tuků do krmiva kromě zásobování energií zlepšuje vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích, zvyšuje chutnost krmiva a zvyšuje účinnost spotřebované energie (nižší kalorický přírůstek). Také kromě všech těchto pozitiv snižuje rychlost průchodu potravy ve střevech, což umožňuje lepší vstřebávání živin přítomných v krmivu.

Pojmy tuk a olej označují triglyceridy několika profilů mastných kyselin. Tuky a oleje jsou estery glycerolu.

Lipidy tvoří hlavní energetickou rezervu zvířat a mají nejvyšší kalorickou hodnotu mezi všemi živinami. Atomy uhlíku mastných kyselin jsou chemicky více redukované než atomy uhlíku nalezené v cukru; proto oxidace triglyceridů uvolňuje více než dvakrát více energie než sacharidy. Uložení 1 g energie ze sacharidů nebo bílkovin zvířetem vyžaduje vyšší množství těchto živin ve srovnání s ukládáním 1 g energie z tuku.

Drůbež není schopná syntetizovat všechny mastné kyseliny, a proto jsou některé považovány za esenciální mastné kyseliny. Linolové kyseliny (18 : 2, n-6) a linolenové (18 : 3, n-3) mastné kyseliny jsou považovány za metabolicky nezbytné. Nicméně kyselina linolová je jedinou esenciální mastnou kyselinou, jejíž dietní požadavek byl prokázán (National Research Council, 1994).

Hlavním faktorem, který ovlivňuje metabolizovatelnou energetickou hodnotu olejů (tabulka č. 1) a tuků, je jejich stravitelnost (tabulka č. 2), která je závislá na následujících faktorech: délce uhlíkového řetězce, počtu dvojných vazeb, přítomnosti nebo nepřítomnosti esterových vazeb (triglyceridů nebo volných mastných kyselin), specifického uspořádání nasycených a nenasycených mastných kyselin na základní struktuře glycerolu, složení volných mastných kyselin, složení krmiva, typu a množství triglyceridů doplňovaných v krmivu, střevní mikroflóra, pohlaví a věk ptáků (Renner & Hill, 1961; Leeson & Summers, 2001, Nascif a kol., 2004).

Výživa moderních hybridů vyžaduje zařazení tuků do krmných směsí jako nejkoncentrovanější zdroj energie. Jak jsme se mohli dozvědět, tak zařazení tuků (olejů) je prospěšné z více hledisek. Nejenže zlepšují chutnost krmiva, ale jsou také důležité z hlediska využití vitamínů rozpustných v tucích. Přidávání olejů do krmných směsí také snižuje prašnost krmiva.

„Globální průmysl rostlinných olejů a tuků zaznamenal za poslední rok nejprudší inflaci ze všech zemědělských komodit a cenový růst nevykazuje žádné signály zpomalení v blízké budoucnosti,“ přidala výhled společnost S&P Global Platts.

Jedním z efektivních řešení je použití do krmiv pro drůbež produkty, které obsahují vysoce koncentrované přírodně se vyskytující sójové fosfolipidy a lysofosfolipidy. Rozpouští se v olejích a tvoří ve vodě emulze. Zvyšují nutriční hladinu krmiva prostřednictvím zvýšené stravitelnosti tuků a v tucích rozpustných vitamínů i dalších živin obklopených tukem. Zvýšené stravitelnosti živin je dosaženo nejen díky vysoké polaritě lysofosfolipidů, ale i díky rozložení tuků na velké množství malých částic, které jsou v organismu snadněji vstřebatelné. Použitím těchto produktů dosáhneme nejen významných úspor nákladů na krmiva, ale také podstatný vliv na zlepšení užitkovosti a zdravotního stavu drůbeže.

Autor článku

Ing. Miloš Joch

Garant výživy drůbeže