Přírodní cholin ve výkrmu prasat

26. dubna 2020

Průběžné výsledky našeho ročního testu, zaměřeného na využití přírodního cholinu ve výkrmu prasat

Vážení chovatelé, v tomto článku vám podrobně popíšeme průběžné výsledky našeho ročního testu, zaměřeného na využití přírodního cholinu ve výkrmu prasat. Našim hlavním zkoumaným parametrem je vliv přírodního cholinu na váhový přírůstek. Tento test i nadále probíhá v roce 2020 v upravených dávkách. O dalších výsledcích vás budeme informovat v příštím čísle.

Cholin

Je to základní živina, běžně dostupná v B-komplexu. Hraje klíčovou roli v mnoha biologických procesech. Je prekurzorem pro neurotransmiter acetylcholinu, který se podílí na mnoha funkcích, včetně paměti, svalové činnosti a funkci CNS. Podílí se na metabolismu lipidů, zvyšuje využití vitamínů rozpustných v tucích, zlepšuje detoxikaci a zdravotní stav. Vykazuje zvýšení růstu a zlepšení užitkovosti.

Jen 1/3 cholinu je absorbována, 2/3 jsou během trávení díky střevní floře transformovány do trimethylaminu (TMA). Je hygroskopický a snadno se rozkládá. Je korozivní, je příčinou destrukce vitamínů a pigmentů v premixech a krmivech.

Přírodní cholin

Vyšší stabilita v premixech a krmivu. Zvyšuje mobilizaci tuku, prevence „syndromu tučných jater“. Neovlivňuje aktivitu jiných vitamínů. Vykazuje vysokou biodostupnost, a proto je doporučené dávkování nižší. Nahrazuje cholin chlorid efektivně s nižšími ekonomickými náklady. Přináší lepší zootechnický výsledek (vyšší váhový přírůstek/nižší míra konverze krmiv).

Parametry testu:

Cílem bylo testovat úplnou substituci cholin chloridu přírodním cholinem s doporučeným dávkováním dle bioekvivalenční matice 1 : 4,8. Testy byly prováděny od května 2019 do konce roku 2019 a srovnávalo se se stejným obdobím v roce 2018. Test byl prováděn v jednom podniku v rámci dvou farem s genetikou DanBred. Selata byla původem z Dánska a České republiky. Test byl prováděn v režimu „In and out“. Jeden turnus byl velikosti cca 600 prasat a doba výkrmu se pohybovala od 95 do 110 dnů.

 

 

 

Závěr testu:

•          Výsledky ukázaly větší váhový přírůstek pro skupinu krmenou přírodním cholinem ve srovnáním se skupinou krmenou cholin chloridem v roce 2018.

•          Mortalita bez výrazných změn. (do 2%)

•          Lze pozorovat, že obě genetiky vykázaly zvýšení váhového přírůstku s přírodním cholinem.

•          Toto můžeme vysvětlit tím, že přírodní cholin zlepšuje lipidový a energetický metabolismus, což znamená vyšší absorpci živin a vyšší přírůstek.

•          Tento test nám potvrdil, že úplná substituce cholin chloridu přírodním cholinem je možná a zlepšuje užitkovost u výkrmových prasat.

Autor článku

MVDr. Aleš Brychta

Garant výživy prasat