Chov prasat

Specialisté ve společnosti MIKROP Čebín, a.s. zajišťují chovatelům prasat komplexní servis a poradenství v managementu chovu a výživě všech věkových kategorií prasat (selat, prasniček, prasnic, kanců a prasat ve výkrmu).

Výživářský a zootechnický servis v chovech prasat zahrnuje:

 • pravidelnou komunikaci se zákazníkem,
 • sběr dat, informace od chovatele, základní zhodnocení parametrů chovu
 • kontrolní den (četnost a rozsah kontrolních dnů stanovené chovatelem popř. kontrolní skupinou):
  • o stanovení cíle v užitkovosti, reprodukci a ekonomických ukazatelích,
  • kontrola kondice a zdraví zvířat, kontrola kvality ustájení a chovného prostředí, management řízení stáda a výživy, zhodnocení kvality krmiv, užitkovost v reprodukci a ve výkrmu, příčiny vysoké brakace apod.,
  • kontrola plnění úkolů z předchozího kontrolního dne,
  • specifikace a zápis všech zjištění, včetně
  • stanovení konkrétních návrhů na zlepšení situace, o stanovení odpovědnosti a cílů pro členy týmu kontrolního dne, včetně data, do kdy budou jednotlivá opatření realizována,
  • zpracování podrobného zápisu z kontrolního dne a jeho zaslání všem zúčastněným osobám.
 • vypracování návrhu složení krmné dávky a zhodnocení její efektivity (produkční a ekonomické),
 • spolupráci při výrobě jadrných krmiv,
 • pravidelné odběry jednotlivých krmných surovin i kompletních krmiv a jejich rozbor ve vlastní firemní laboratoři,
 • zpracování pravidelné bilance krmiv,
 • pravidelné zpracování ekonomiky chovu a možné hledání reserv v chovu.

Sběr dat a zhodnocení parametrů chovu – čemu se věnujeme

 • managementu chovu a konceptu výživy,
 • analýze stavů zvířat a obratu stáda,
 • ukazatelům užitkovosti jak reprodukční (počty narozených selat, délka inseminačního intervalu, zabřezávání,…) tak užitkovosti ve výkrmu (přírůstek, spotřeba krmné směsi,…)atd.,
 • ukazatelům zdraví u jednotlivých věkových kategorií prasat,
 • důvodům ztráty (úhyn nebo vyřazení) zvířat u jednotlivých kategorií,
 • požadavkům chovatele/zootechnika – co vidí zootechnik jako největší problém a co chce zlepšit 

Kontrola zvířat v chovu – co hodnotíme

 • kondice zvířat, chování zvířat ve skupinách, při vyrušení, příjem krmiva, apod.
 • zdraví zvířat – zdraví končetin (kulhání, přerostlé špárky…), nákazová situace, vakcinační schéma, konzistenci a strukturu výkalů apod.,
 • celkovou úroveň welfare chovu.

Posouzení složení a funkčnost krmné dávky – důraz klademe na

 • kvalitu jadrných krmiv, včetně znalosti jejich živinového složení,
 • spolupráci při výrobě krmiv a směsí pro jednotlivé kategorie prasat,
 • stanovení krmné dávky na základě rozborů jednotlivých komponent krmiva s ohledem na ekonomiku výroby, stanovené užitkové parametry a cíle chovu,
 • strukturu, homogenitu krmné dávky, ale i návaznost jednotlivých krmiv • kontrolu skutečného příjmu krmné dávky zvířaty, chování zvířat u krmítka, krmného automatu, apod.,
 • shodu s předepsanou krmnou dávkou (rutinní ověřování/kontrola dodržování předpisů krmných dávek),
 • na základě požadavků chovatele jsme schopni obratem upravit krmnou dávku (výhodný nákup další/nové suroviny)
 • zpracování bilance krmiv na dané období.

Analýzy jadrných krmiv – hodnocení krmiv, sestavování krmných dávek

 • Mikrop Čebín, a.s. má vlastní laboratoř, která zajišťuje komplexní rozbory krmiv,
 • u vybraných analýz je stanovována:
  • klasická analýza – sušina, NL, tuk, škrob, cukr, vláknina, popel, MEp
  • makroprvky, mikroprvky – Ca, P, Mg, Na, Cl, S, Cu, Fe, Zn, Mn
  • vitamíny –vitamin A, vitamin E
  • obsah aminokyselin
  • struktura směsi
  • stanovení v externí akreditované laboratoři – mykotoxiny, mikrobiologie

Zhodnocení úrovně chovného prostředí – co nás zajímá

 • typ ustájení u jednotlivých kategorií prasat (porodna, březárna, předvýkrm, výkrm, odchovna chovných zvířat
 • stanovení potřeby ustájovacích kapacit stáje/chovu s ohledem na aktuální a plánované stavy zvířat,
 • kvalita chovného prostředí – délka a intenzita osvětlení, prvky přirozené a nucené ventilace, apod.,
 • konstrukční řešení individuálních a skupinových kotců, apod.,
 • napájení zvířat, technologie krmení
 • úroveň zoohygieny, hygienická smyčka,…

Rozšířený výživářský a zootechnický servis

 • posouzení a řešení zdravotního stavu zvířat a odborné konzultace s vet. lékaři a pracovníky ústavů
 • poskytujeme jednorázové nebo periodické školení zootechniků, ošetřovatelů
 • na farmách jsme schopni změřit hladinu čpavku, hemoglobinu v krvi a intenzitu osvětlení
 • pro chovatele zajišťujeme také odbornou a administrativní podporu v oblasti vybraných dotačních titulů (8Fb., 20C apod.)

Spolupráce a publikační činnost

 • na našich webových stránkách pravidelně publikujeme odborné články a reportáže, které mají za cíl přinést chovatelům co nejvíce prakticky uplatnitelných informací,
 • pravidelně přispíváme svými odbornými články do tuzemských odborných časopisů
 • spolupracujeme s předními šlechtitelskými organizacemi (Danbred, Topigs, PIC,…)

Kontaktujte nás

Vyberte oblast, kde chováte a my k Vám pošleme našeho odborníka

MVDr. Aleš Brychta

Garant výživy prasat, Celá ČR

Ing. Jiří Vlašín

Specialista výživy prasat, Morava

Jižní Morava, Severní Morava, Západní Morava

Brno–město, Brno–venkov, Břeclav, Hodonín, Znojmo, Přerov, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Frýdek–Místek, Karviná Svitavy, Ústí nad Orlicí, Blansko, Vyškov, Jeseník, Olomouc, Prostějov, Šumperk, Bruntál, Nový Jíčín, Opava, Ostrava Hradec Králové, Jíčín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Chrudim, Pardubice, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Jihlava, Třebíč

Magazín MIKROP

Vliv krmiva bohatého na vlákninu během porodu a laktace na zdraví a užitkovost prasnic

Je známo, že omezení krmiva negativně ovlivňuje chování a  welfare prasnic, i když je široce používáno během březosti, aby se zabránilo nadměrnému tloustnutí prasnic. Přesto zdravé střevo potřebuje neustálý příjem krmiva a  je předpokladem prevence zdravotních poruch souvisejících s porodem (zácpa, MMA, agalakcie, …).

Enterobakterie v krmivech

- aktuální problém!

Vysoká cena oleje a co s ní?

Lysofosfolipidy mohou být vaším řešením!