Skot

Zde najdete zajímavé odborné články od našich specialistů, kteří se zabývají chovem skotu. Všechny články zároveň publikujeme pravidelně v našem firemním časopise.

Uplatňování specifického kontrolního protokolu krav v rozdoji dvěma zootechniky

Koncept péče o dojnice

v průběhu rozdoje

Tři plusy při sání mléčného nápoje - produkce slin, patřičný postoj těla při příjmu mléčného nápoje, prevence zažívacích poruch

Efektivní odchov telat - VII. způsoby krmení mléčnými nápoji

článek věnovaný způsobům napájení, resp. krmení telat, včetně popisu rizik a výhod spojených s napájením telat z volné hladiny a přes cucáky

Efektivní odchov telat - I. mlezivová výživa telat

První článek ze série článků věnovaných odchovu telat se zaměřením na management mlezivové výživy telat

Mliečne farmy na Novom Zélande

článek našeho kolegy Ing. Cipse o fungování mléčných farem na Novém Zélandě

Průchozí brodidlo s tryskovou cirkulací léčebněpreventivního roztoku

Kulhání vysokoprodukčních krav

příspěvek ze semináře vedeného  MVDr. Ondřejem Bečvářem k problematice managementu zdraví končetin skotu

Venkovní výběh pro jalovice

Welfare dojnic na farmě Járy Cimrmana

reportáž z AGROBOS Slatina spol. s. r. o.

Efektivní odchov telat – VI. intenzita mléčné výživy telat

článek věnovaný intenzitě krmení telat mléčnými nápoji, tj. specifikaci restriktivní, semiintenzivní a intenzivního modelu mléčné výživy telat

Ekonomika výroby mlieka v SR v roku 2019

námi detailně zpracované ekonomické přehledy výroby mléka na Slovensku za rok 2019