Bavlník

20. ledna 2022

zázračné krmení pro krávy?

Je obecně známé, že více než 50 % světové produkce bavlníkového semene se zkrmí dojenému skotu. Proč mají producenti mléka po celém světě toto krmivo, resp. tento komponent krmné dávky v takové oblibě?

Pro odpověď se musíme nejdříve podívat na složení této krmné suroviny.

Bavlníkové semeno obsahuje:

•          hrubý protein 23,5 %,

•          hrubý tuk 19,3 %,

•          hrubá vláknina 25,8 %,

•          NDF 50,3 %,

•          popeloviny 4,2 %

•          vápník 0,17 %,

•          fosfor 0,6 %.

Bavlníkové semeno - detail
Bavlníkové semeno - detail

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že bavlníkové semeno je krmivem s vysokým obsahem živin. Kromě vysokého zastoupení proteinů a dobře stravitelné vlákniny obsahuje téměř 20 % tuku, díky němuž zvyšuje v krmných dávkách koncentraci energie. Příznivou skladbou mastných kyselin a uložením v semenech funguje podobně jako chráněné tuky, a to bez negativního vlivu na bachorovou mikroflóru. Touto komponentou lze proto částečně nahradit v krmných dávkách v dnešní době velice drahé bachorově chráněné tuky. Bavlníkové semeno dále obsahuje vysoké množství efektivní vlákniny. V praxi to znamená, že přídavek bavlníku do krmné dávky zvyšuje frekvenci přežvykování a díky již zmíněné vysoké stravitelnosti vlákniny pomáhá navyšovat produkci mléčného tuku a stabilizovat bachorové prostředí. Nesmíme však zapomenout, že bavlníkové semeno je především proteinovým krmivem. Američtí výživáři kvalitu této bílkoviny přirovnávají k bílkovině sójových bobů.

Uskladnění bavlníkového semene
Uskladnění bavlníkového semene

Využití v rané laktaci

Krávy po otelení mají obecně sníženou schopnost příjmu sušiny. S rostoucí produkcí mléka roste i potřeba živin v krmné dávce. Negativní bilance mezi příjmem a rostoucí potřebou živin bývá často příčinou vzniku metabolických poruch a následných ekonomických ztrát. Právě tato skupina dojnic bývá nejvíce ohrožena subklinickými bachorovými acidózami a zvýšené odbourávání tělesných rezerv často vede k různému stupni ketóz.

Jedním z možných řešení je využití energetického potenciálu bavlníkového semene. V praxi po zařazení bavlníkového semene můžeme snížit koncentraci škrobu v TMR a tím eliminovat možnost vzniku acidózy bachorového obsahu. Chybějící energii dodáme ve formě tuku a stravitelné vlákniny, obsažené v semeni. Dodáním efektivní vlákniny zvýšíme frekvenci přežvykování, a tím podpoříme přirozenou pufraci bachoru. Výsledkem je zvýšená produkce mléka na začátku laktace, a to při současném snížení možného rizika vzniku negativní energetické bilance. Pozvolna degradovatelný protein, obsažený v bavlníkovém semeni, přispívá rovněž ke stabilizaci bachorového prostředí a jeho dobrému využití.

Využití v průběhu laktace

V dalších fázích laktace lze zařazením bavlníkového semene snížit nákladovost krmné dávky při současném nárůstu mléčných složek. V USA je bavlníkové semeno, a to díky svému vysokému obsahu tuku, strategicky zařazováno do krmných dávek krav, a to především v období působení tepelného stresu, které je obvykle doprovázeno nižším příjmem krmiva. V dnešní době, kdy cena proteinových krmiv neustále stoupá, se otevírá možnost touto krmnou komponentou ušetřit náklady na krmiva, resp. na krmný den.

Zároveň nesmíme opomenout možnost náhrady drahých by-pass tuků. Pro zajímavost si uveďme následující příklad: 1 000 g bavlníkového semene obsahuje 235 g NL a téměř 200 g tuku. Tomu odpovídá zhruba 650 g řepkového extrahovaného šrotu a 100 až 150 g by-pass tuku. Nesmíme opomenout ani energetický přínos vysoce stravitelné vlákniny.

Pro názornost uvádím praktické příklady efektu krmení bavlníkového semene na dvou farmách. Ověřován byl efekt zařazení bavlníkového semene do krmné dávky. V tabulkách 1 až 4 jsou uvedeny výsledky čtyř měření obsahu tuku a bílkovin v mléce, které byly uskutečněny v laboratoři mlékárny, a to z bazénových vzorků mléka, před (tabulka 1 a 3) a po zařazení (tabulka 2 a 4) bavlníkového semene do krmné dávky dojnic

Zařazením bavlníkového semene na obou farmách došlo prokazatelně k pozitivnímu efektu, a to zejména v podobě zlepšení obsahu mléčných složek. V zahraničí je mezi chovateli dojnic bavlníkové semeno velmi oblíbeným krmivem. Na našich farmách se právě tato krmná komponenta začíná pozvolna prosazovat. Vzhledem k současnému pohybu cen ostatních komodit lze správným zařazením bavlníkového semene do krmných dávek dojnic přispět ke zlepšení ekonomiky a prosperity mléčných farem.