Drobnými krůčky společně

5. ledna 2022

k vysoké užitkovosti

ZOD Kluky hospodaří na Písecku v oblasti zvané „Písecké hory“ na 1 852 ha zemědělské půdy a patří do skupiny Agrokomplex Šumava. Podnik se zabývá klasickou zemědělskou prvovýrobou v obilnářské výrobní oblasti. Kromě obilovin, pícnin a řepky udržuje též významnou výměru biopásů. Živočišná výroba se specializuje na výrobu mléka.

Jak říká ředitel družstva Bc. Jiří Bízek, vedení podniku v poslední době investovalo nemalé prostředky do živočišné výroby. Postupné zlepšování podmínek pro chov a welfare dojnic se nám vrací ve zvyšování mléčné produkce.

V živočišné výrobě je chováno 500 ks skotu, z toho 250 dojných krav. Všechny kategorie skotu, včetně telat, jsou ustájeny v rámci farmy v Klukách. Produkční krávy jsou ustájeny ve dvou zdařile rekonstruovaných objektech K-176. Ustájení je boxové s matracemi, kejda je shrnována lopatou. Stáje jsou vybaveny čtyřmi dojicími roboty Lely Astronaut A3, které zde fungují již 11 let. V letošním roce byl nově pořízen pátý robot Lely Astronaut A4. Velkým přínosem je nový automatický přihrnovač a dvoušnekový vertikální krmicí vůz. Opravené silážní žlaby a vyasfaltované komunikace kolem stájí zajišťují vhodné podmínky pro uskladnění a manipulaci s objemnými krmivy.

Denní dodávka mléka činí 8 500 litrů, což je 39 litrů na dojenou krávu. Krmivová základna je standardní, z objemných krmiv to je kukuřičná siláž a travní senáž s průměrnou kvalitou, pivovarské mláto a melasa. Doplňkovou krmnou směs dodává vlastní mísírna krmných směsí.

Pod vedením hlavní zootechničky Terezy Majerové pracuje v živočišné výrobě celkem osm zaměstnanců (dva zootechnici, dva krmiči, tři operátoři kravína a robotů, jeden ošetřovatel telat). Na dotaz porovnání robotického dojení oproti klasické dojírně nám T. Majerová sdělila: „S obojím dojením mám letité zkušenosti, ale raději mám roboty. Robot poskytuje dobrou hygienu a neměnnou rutinu dojení, navíc nám dává velká množství kvalitních dat. Koncept robotického dojení krav zabezpečuje kravám vyšší úroveň pohodlí a možnost volby, kdy se půjdou podojit. S chodivostí krav nemáme žádné problémy, i při zařazení prvotelek do stáda se většina naučí do robota chodit do týdne, do 14 dnů pak jsou to již všechny krávy. Snad jedinou nevýhodou je složitější údržba, zvláště pro ženu. Pokud je u robota šikovný muž, je schopen odstranit i velkou část drobných poruch.“

Od srpna roku 2019 spolupracuje Tereza Majerová s firmou MIKROP. Za tuto dobu se podařilo zvýšit užitkovost z 33 litrů na 39 litrů na dojenou krávu. Přitom došlo ke snížení nákladů a zjednodušení krmné dávky. Z výsledků KU za ¾ kontrolního roku 2021 je farma v Klukách na 2. místě v okrese Písek s nádojem 11 011 kg za všechny laktace. Oproti minulému období je to nárůst o 912 kg. Podrobnější údaje jsou uvedeny v tabulce č. 1.

Na závěr tohoto článku uveďme, že vedení podniku neustále pracuje na dalším rozvoji jak celého podniku, tak i samotného chovu dojených krav. V plánu podniku je výstavba zcela nové stáje pro odchov jalovic, kdy uvolněný stájový objekt chce podnik využít pro navýšení stavu dojených krav a pořízení šestého dojicího robota.

Základem zdravých vemen je perfektní čistota a důkladné vápnění plochy lože.
Základem zdravých vemen je perfektní čistota a důkladné vápnění plochy lože.
Dobré zkušenosti mají na farmě se suchým mixem pro odstavená telata, který si sami připravují v míchacím voze.
Dobré zkušenosti mají na farmě se suchým mixem pro odstavená telata, který si sami připravují v míchacím voze.
Zázemí pro dávkování směsí a melasy do krmicího vozu
Zázemí pro dávkování směsí a melasy do krmicího vozu

Autor článku

Ing. Klára Malá

Specialista výživy skotu