Efektivní odchov telat - III. mléčné krmné směsi (úvod)

21. dubna 2020

detailní popis konceptu mléčných krmných směsí (MKS), včetně specifikace jejich složení, proteinové a energetické báze

Vážení chovatelé, v letošním prvním čísle našeho Informačního servisu nalézáte další ze série článků, které jsou zaměřeny na management odchovu telat. Společným jmenovatelem všech článků jsou mléčné krmné směsi. V tomto prvním článku se proto zaměříme na složení mléčných krmných směsí.

Krmení telat mléčnými krmnými směsmi navazuje v tuzemských chovech dojeného skotu na periodu mlezivové výživy (trvá pouze prvních 24. hodin), a ve velké části chovů i na periodu tranzitní výživy, která trvá 3 až 5 dní (krmení tranzitním mlékem od otelených krav).

MKS v odchovu telat

Mléčné krmné směsi (MKS), někdy označované také jako mléčné náhražky, jsou tradičním kompletním krmivem určeným pro výživu mláďat přežvýkavců v prvních několik týdnech jejich života. MKS jsou navrženy tak, aby nahradily plnotučné tržní mléko, jako nákladově levnější zdroj živin pro telata. Mléčné krmné směsi se zkrmují telatům v 89% tuzemských konvenčních chovů, což je podobný výsledek jako v USA (86 %), ale naopak vyšší než např. v Kanadě, kde MKS jsou krmena telata jen v 50% chovů. Mléčné krmné směsi jsou v ČR zkrmovány buď jako tzv. „čisté“, a to v přibližně 36% chovů, zatímco v 53 % podniků jsou tyto míchány s tranzitním nebo netržním mlékem, a to v různých objemových poměrech.

Koncept MKS

Na tuzemském trhu je nabízena celá řada MKS, které se mezi sebou liší jak obsahem živin, tak i použitými komponenty mléčného a nemléčného původu, specifickými aditivy (okyselovadla, probiotika aj.) a logicky i cenou. Mléčné krmné směsi se vyrábějí obvykle v tzv. krmných/výrobních řadách, a to často od základních až po prémiové. Rozdíl mezi základními a prémiovými MKS je obvykle v poměru mléčných a nemléčných komponent, ale často i v obsahu základních živin (dusíkaté látky, tuk, laktóza aj.) nebo další látek, které mohou mít příznivý vliv na zdraví telat (prebiotika aj.). Naše společnost MIKROP ČEBÍN vyrábí MKS řady Telmilk, které se od sebe liší nejen obsahem živin, ale také i obsahem sušeného odstředěného mléka (SOM). Varianty s vyšším podílem SOM (Telmilk Start 50 % SOM; Telmilk Dynamic 30 % SOM) byly vyvinuty pro bezproblémový přechod telat z nativního mléka na mléčné krmné směsi, a jsou tak vhodné po celou dobu odchovu. Také MKS Telmilk Spec (13 % SOM) a Telmilk Ex jsou vhodné pro telata po celou dobu jejich odchovu, nebo tyto mohou být využity jako tzv. „pokračovací mléčné krmné směsi“ po ukončeném 1. měsíci věku telete (ekonomické konsekvence).

Výhody a nevýhody MKS

V porovnání s nativním mlékem, lze výhody MKS spatřovat v:

•          vyšším obsahu minerálních látek a vitamínů,

•          obsahu vybraných probiotik a dalších látek (okyselovadla aj.),

•          eliminaci přenosu chorob, protože MKS jsou prosté mnoha patogenů (E. coli, Mycobacterium paratuberculosis aj.),

•          možnosti namíchání přesně stanoveného objemu mléčného nápoje podle aktuálního počtu odchovávaných telat (flexibilita a stabilita),

•          jednodušší a flexibilnější přípravě mléčného nápoje (bez nutnosti pasterování nebo okyselování),

•          možnosti skladování, a to bez negativních vlivů na mikrobiální kontaminaci a následné znehodnocování mléčného nápoje,

•          zabezpečení dobrého zdraví a optimální růstu u napájených telat, včetně dosažení dobrých ekonomických ukazatelů u odchovávaných telat apod.

Aby rekapitulace porovnání MKS s nativním mlékem byla objektivní, je nutné poznamenat, že obecně MKS mají o něco málo nižší živinovou bázi (NL, tuk), a to v porovnání s plnotučným mlékem, byť cílem i naší společnosti je se k těmto parametrům co nejvíce v našich recepturách přiblížit. Protože jsou při výrobě MKS použity výhradně sušené komponenty, absentují, nebo jsou v ní v menším množství obsaženy tzv. bioaktivní látky (nenutriční faktory), které se přirozeně vyskytují v nativním mléce (růstové faktory, hormony aj.).

Proteinová báze MKS

V mléčné krmné směsi by měly být v co nejvyšší možné míře obsaženy   mléčné bílkoviny, které z hlediska nutričního, mají optimální poměr zastoupených aminokyselin (stravitelnost bílkovin plnotučného mléka 3. týden věku telete je na úrovni 93 %), a to v porovnání s rostlinnými zdroji proteinu, které mají stravitelnost nižší (obvykle mezi 55 až 87 %). K nejrozšířenějším a nejkvalitnějším zdrojům mléčných bílkovin, které v naší společnosti preferujeme, patří: sušené mléko, sušená syrovátka (nativní, odcukřená, demineralizovaná) a mléčný albumin. Zmiňme zde, že nativní kravské mléko, stejně jako sušené mléko obsahuje z pohledu proporcionality proteinu více než 75 % kaseinové frakce a 25 % syrovátkové frakce, zatímco u syrovátek jsou zastoupeny téměř výhradně syrovátkové frakce. Tato znalost je velmi klíčová pro chovatele, a to ze tří důvodů. Kaseinové frakce se u telat tráví ve vlastním slezu a strávené jsou za 7 až 10 hodin (vzniká kaseinový koagulát), zatímco syrovátkové frakce se tráví v tenkém střevě přibližně 4 až 5 hodin. Především u telat krmených 3× denně (8 hod. interval mezi krmeními) MKS s vyšší obsahem sušeného mléka (> 30 %) se můžeme v chovech setkat se situací, kdy 5 až 23 % telat (krmených objemem > 2,5 l/krmení), může odmítat jedno z dílčích denních krmení (v zimě často polední), případně nevypije zcela předkládaný objem mléčného nápoje, a to právě z důvodu delší doby trávení kaseinu a delší doby pocitu nasycení. Při přechodu z tranzitní výživy (krmení plnotučným mlékem od otelených krav) na MKS by měl chovatel vždy volit takový typ výrobku/řady, který bude obsahovat vysoký podíl sušeného mléka. Náhlý přechod z nativního mléka na MKS výhradně na bázi syrovátky, a to při zachování většího objemu mléčného nápoje, způsobuje u telat významnou depresi trávení (odlišná fyziologie a dynamika trávení proteinů, vyšší obsah laktózy a popelovin, změna tukové báze z mléčného tuku na rostlinný tuk aj.), což se projevuje tak, že více než 40 % (40 až 80 %) prodělá dietetický průjem. V tomto směru je možné uskutečnit hned dvě účinná opatření. Prvním z nich je dopřát telatům skutečně kvalitní MKS s vyšším podílem sušeného mléka a druhým pak po dobu 4 až 5dní po přechodu uplatňovat mírnou restrikci, a to v podobě snížení objemu mléčného nápoje na jedno krmení (tj. 2 až 2,5 l/krmení podle aktuální hmotnosti telete). Tzv. „mírnou restrikci“ je vhodné uplatňovat i u telat do 3. týdne věku při přechodu z jednoho typu MKS na druhou.

Z nemléčných surovin je majoritním nositelem proteinu buď hydrolyzovaný pšeničný lepek, nebo speciálně biotechnologicky upravený sojoproteinový koncentrát (enzymatická úprava, odstranění inhibitoru trypsinu a antigenů apod.), který řadíme mezi dobré zdroje NL v MKS. K nejméně vhodným až nevhodným komponentům pro zajištění adekvátního obsahu NL v MKS patří: sójová a hrachová mouka, které vyvolávají depresi trávení, ale i neupravený sojoproteinový koncentrát, pšeničný a hrachový protein aj. Kvalitní MKS obsahuje vyvážený poměr mezi mléčnými a nemléčnými proteinem. Obsah NL v MKS měl být vyšší než 20 %.

Energetická báze MKS

Hlavními zdroji energie v MKS by primárně měly být pouze laktóza a tuk. Laktóza je v našich MKS Telmilk zajišťována pomocí syrovátkového permeátu, který vzniká ultrafiltrací syrovátky. Optimální báze laktózy v MKS by neměla u telat překračovat 40 resp. 45 %, aby bylo předcházeno dietetickému průjmu (u jehňat pak do 30 resp. 35%). Mezi nevhodné zdroje sacharidů, se kterými mají telata zejména prvních 14 dní svého věku problém, a to v důsledku nedostatečné enzymatické výbavy organismu, patří sacharóza, maltodextrin a zejména škroby. Dalším a velmi významným zdrojem energie v MKS jsou tuky. Napříč produkty jsou používány dvě tukové báze, a to živočišný tuk (sádlo) a rostlinné oleje (nejčastěji kokosový a palmový olej). Velmi často se setkáváme s názorem, že vepřové sádlo (speciálně upravené) je málo stravitelné, což však neodpovídá skutečnosti, neboť jeho stravitelnost se pohybuje mezi 89 až 95 % (mléčný tuk 94 až 97 %, rostlinné oleje 90 až 96 %). Tuková báze je pro telata strategická, zejména pak v zimních a časně jarních měsících, kdy požadavky na saturování energie jsou výrazně vyšší (zejména v nočních a časně ranních hodinách s nejnižší teplotou vzduchu). Základní tuková báze MKS by měla být na úrovni 20 % a vyšší. V případě MKS platí také obecné pravidlo, že čím nižší je strategická tuková báze v MKS, tím vyšší je obvykle obsah laktózy, což může opět být jedním z prediktorů výskytu dietetických průjmů u telat.

Další komponenty MKS

Mléčné krmné směsi mimo výše uvedené komponenty obsahují také další složky, ke kterým patří aminokyseliny, vitamíny, minerální látky, okyselovadla, antioxidanty a další. U mléčných krmných směsí, které obsahují zejména rostlinné komponenty (např. sojoproteinový koncentrát aj.) se doplňují především dvě stěžejní aminokyseliny, a to L-lyzin a DL-methionin. Do MKS se také přidávají vybrané makro- a mikroprvky (Fe, Se, Zn aj.). Z hlediska minerálního premixu a využití prvků je dobré sledovat, v jaké formě, resp. surovině, jsou makro- a především mikroprvky suplementovány (preference chelátové a síranové formy aj.). Naše MKS řady Telmilk jsou standardně doplňovány také lipofilními (A, D3, E, K3) a hydrofilními vitamíny v plném spektru (B1, B2, B3, B5, B6, B12 a vit. C), ale i např. beatinem, jež přispívá k acidifikaci slezu a tím i k lepšímu trávení živin. Mléčné krmné směsi jsou také standardně acidifikovány, a to multisložkovými preparáty (kys. mléčná, kys. citronová, kys. mravenčí aj.). Součástí každé mléčné krmné směsi jsou také probiotika, která napomáhají s trávením a podílejí se na budování imunitního systému u telat. Kmeny, které je možné použít do MKS, jsou striktně legislativně upraveny pravidly EU. Nejvíce rozšířeným kmeny v MKS jsou Enterococcus faeciumBacillus licheniformis.

Co kontrolovat v MKS

Jedním ze základních ukazatelů kvality MKS je jak obsah popelovin, tak i obsah vlákniny. Obsah popelovin neboli obsah anorganických látek, je jedním z klíčových ukazatelů kvality MKS, neboť hraniční hodnota je < 8 % (opt. < 7,5 %). Pokud je obsah popelovin vyšší, představuje tato MKS i vyšší riziko z pohledu možného výskytu dietetických průjmů (hypertonický roztok, tzv. „vytahování“ vody ze střevních buněk, nebo chcete-li efekt „nasolené okurky“). Obsah hrubé vlákniny je dalším ze základních ukazatelů kvality mléčné krmné směsi, který signalizuje, jak kvalitní zdroje proteinu byly v MKS použity. Velmi kvalitní MKS složené zejména z mléčných komponent aj. obsahují obvykle do 0,15 % hrubé vlákniny, zatímco MKS s velmi vysokým obsahem např. sójové mouky, sójoproteinového koncentrátu aj. komponent, mají obsah hrubé vlákniny > 0,5 %.

Vážení chovatelé, v tomto článku byly shrnuty informace o mléčných krmných směsích jako takových. Věříme, že tyto informace Vám v některých oblastech byly užitečné, zvláště pak v oblasti posouzení jejich kvalit. Základním pravidlem při výběru MKS by neměla být cena, ale obsah komponent a vyhodnocení jejího efektu v podobě užitkovosti (růstu) a zdraví telat. Vážení chovatelé, přejeme Vám hodně úspěchů v odchovu telat a věřte, že naši specialisté napříč všemi regiony jsou Vám kdykoliv k dispozici. Jsme tu pro Vás.

Autor článku

Ing. Stanislav Staněk, Ph.D.

Produktový manažer - výživa telat, kůzlat, jehňat