Exkurze po mléčných farmách

26. dubna 2020

Dne 30. ledna 2020 jsme uspořádali dvoudenní exkurzi do podniku ZS Vilémov farma Uhelná Příbram, Družstva Vysočina farma Arnolec, PROTECO AGRO farma Ohaře a společnosti AGRODAM Hořepník.

První den jsme začali na farmě Uhelná Příbram, která spadá pod podnik ZS Vilémov na Havlíčkobrodsku. Provoz zde byl zahájen v roce 2014. Stavba trvala pouhých 18 měsíců a bylo do ní nainvestováno cca 300 milionů Kč. Na mléčnou farmu navazuje bioplynová stanice, zbudovaná na místě bývalého kravína. Farma dodává od celkem 1250 ks holštýnských dojnic přes 40 000 tisíc litrů mléka denně do mlékárny Hlinsko. Naším průvodcem byl hlavní zootechnik Milan Lašek. Účastníkům exkurze podrobně sdělil veškeré informace a zkušenosti s vedením farmy. Ty zaujala i mechanizovaná úprava separátu v lehacích boxech. Po krátké přestávce na oběd jsme navštívili další farmu vzdálenou přibližně hodinu cesty.

Mechanizovaná úprava lože v Uhelné Příbrami
Mechanizovaná úprava lože v Uhelné Příbrami

Tato farma se nachází v obci Arnolec na Jihlavsku. Je zde ustájeno 530 kusů holštýnských dojnic s průměrnou roční užitkovostí cca 11 000 l a přináleží družstvu Vysočina. Farmou nás provedl hlavní zootechnik Josef Fikar. Družstvo Vysočina hospodaří na celkové výměře 2 223 ha zemědělské půdy, z toho 1 740 ha orné a 483 ha trvalých travních porostů. Obdělávané pozemky se nacházejí v méně příznivých oblastech HA, OA, OB. Je zde zaměstnáno 80 stálých pracovníků. Podnik se v rámci svého podnikání zabývá rostlinnou i živočišnou výrobou. Živočišná výroba je zaměřena na výrobu mléka na dvou mléčných farmách v Arnolci a v Meziříčku. Na farmách v Jersíně, Janovicích a ve Stáji probíhá výkrm skotu. Na hůře dostupných loukách byly vybudovány pastevní areály pro masný skot. Dále se družstvo zabývá i výkrmem prasat.

Posledním bodem programu prvního dne byla návštěva soukromého pivovaru Bernard v Humpolci. Po prohlídce výrobních technologií pivovaru s detailním komentářem průvodkyně jsme mohli ochutnat vzorky rozmanitého sortimentu spodně i svrchně kvašených piv.

Dřevostavba stájí v Ohařích
Dřevostavba stájí v Ohařích

Druhý den jsme navštívili PROTECO AGRO s. r. o., farmu Ohaře na Kolínsku s novou plně robotizovanou stájí pro dojnice. Provoz zde byl zahájen začátkem roku 2017. Je zde možnost spatřit při práci krmné roboty i roboty na dojení. Vlastní stáj je dřevostavbou bez vnitřních podpěr 87 × 35 metrů se zateplenou střechou a výškou ve štítech 12,8 m. Krmný robot zakládá na každou stranu stáje 7× během 24 hodin a zároveň i přihrnuje. Součástí farmy je faremní mlékárna, která zpracovává část produkce mléka na bohatý sortiment sýrů, jogurtů, zákysů a dalších výrobků, které nabízí v prodejně přímo na farmě i v blízkých obchodech. Za provedení po farmě a sdělení veškerých informací vděčíme hlavní zootechničce Ing. Miladě Eliášové.

Nová dojírna 2x 14 na farmě Agrodam Hořepník
Nová dojírna 2x 14 na farmě Agrodam Hořepník

Posledním navštíveným podnikem byl AGRODAM Hořepník s. r. o. na Pelhřimovsku s nedávno rekonstruovanou stájí pro 420 ks dojnic. Po zprovoznění nové dojírny 2× 14 s rychlým odchodem a přechodem na dojení 3× denně, došlo k výraznému nárůstu užitkovosti. V době návštěvy bylo dodáváno kolem 15 000 l mléka, což představovalo více než 40 l na dojenou krávu. Rozšíření jedné z hal o 2 řady lehacích boxů uvolnilo prostor pro zvětšení porodny. Otevření bočních stěn a instalace stropních ventilátorů přivedlo do produkčních hal více vzduchu a v letních měsících zajistilo jeho proudění. Tyto zásahy zlepšily životní podmínky dojnic a s podstatným zkrácením doby dojení v nové kapacitní dojírně umožnily přizpůsobit management krmení, dojení, vyhrnování hnoje i ostatní práce jejich potřebám, uvedla zootechnička Ing. Moravová. I při takto vysoké užitkovosti je stále dosahováno velmi dobrých ukazatelů reprodukce.

Všem účastníkům se exkurze líbila a my doufáme, že si odnesli mnoho nových podmětů pro svoji další práci.