Filipíny

30. září 2020

Program Aid for Trade

V srpnu roku 2019 jsem se zúčastnil projektu české rozvojové spolupráce na Filipínách v rámci programu Aid for Trade. Projekt  „Posilování konkurenceschopnosti a výrobních kapacit v mlékařství“ byl zaměřen na vypracování studijních příruček pro pracovníky NDA a místní farmáře a poskytnutí jim odborného setu školení, aby si prohloubili své znalosti a mohli tak do budoucna zvýšit produkci mléka na Filipínýách, ale i kvalitu a podmínky chovu. Byl jsem jedním ze členů odborného týmu 4 expertů z České republiky, který sestavila dohromady firma GEOtest, jakožto implementátor celého projektu.  Celý projekt byl také realizován ve spolupráci s NDA což je  (Národní úřad pro mlékařství, který má zajistit rozvoj mléčného průmyslu prostřednictvím řízené politiky a odporných programů na Filipínách a jedná se o agenturu připojenou k místnímu ministerstvu zemědělství).

Školení NDA pracovníků probíhalo vždy v přátelském duchu
Školení NDA pracovníků probíhalo vždy v přátelském duchu

Celý pobyt na Filipínách byl proto koncipován na dva základní bloky školení  - vždy pro pracovníky NDA a pro farmáře a zahrnoval i návštěvu jednotlivých farem. Odborný trénink trval vždy dva dny v jednom regionu a byl zaměřen na 4 základní tematické okruhy:

• Řízení a produkce mléčného skotu, dobré životní podmínky zvířat
• Výživa
• Kvalita mléka a výroba mléčných výrobků
• Chov

Celkový pohled na jednu z farem
Celkový pohled na jednu z farem

Následné akce na farmách byly organizovány vždy s praktickými ukázkami správné zemědělské praxe. Celá naše návštěva trvala 14 dnů a byly navštíveny 4 základní regiony.. Za tuto dobu proběhlo 16 seminářů., bylo proškoleno více než 75 farmář. a přes 25 regionálních pracovníků NDA.  .

            Na Filipínách se bezmála polovina lidí živí zemědělstvím. Téměř jedna třetina plochy je obhospodařována a nejdůležitější plodinou je zde kokosová palma, jejíž dužina je zpracována na tzv. kopru. Tento produkt je také dobrým zdrojem proteinu pro dojené krávy a je také k těmto účelům hojně využíván. Struktura zemědělství je zde velmi rozdílná. Je možné vidět  farmy  v souladu se správnou praxí, obdobně jako je praktikována u nás, ale také malé farmy, kdy často zemědělci nemají přístup k informacím o správné praxi a  nemají dostatek financí na zavedení některých pokročilejších opatření. Rovněž průřez chovanými plemeny je velmi pestrý (holštýn, místní plemena, kříženci, atd.). Tomu odpovídá i velmi rozdílná produkce, která se pohybuje od 8 do 22 l mléka na dojenou krávu.  V průměru ale lze říci žš malí a drobní zemědělci v průměru produkují 10 l -/ dojnici. Základem krmné dávky je zde súdánská tráva, různé druhy leguminóz a doplňková krmná směs (obsahuje obilniny, kopru, soju, a minerální a vitamínové doplňky). Doplňková směs je zde velmi drahá, proto se zkrmuje pouze v denní dávce v rozmezí 0,5 – 3 kg/ks.

 

Vzhledem k podnebí byly návštěvy na farmách opravdu náročné
Vzhledem k podnebí byly návštěvy na farmách opravdu náročné

Celý projekt mě velmi nadchl. Zvláště přístup místních lidí, kteří nás přijali více než přátelsky a měli velmi vřelý zájem s námi spolupracovat a implementovat naše postřehy a poznámky. Je tedy vidět, že jsou sami velmi motivováni vylepšit stávající způsob chovu a jsou vděční, za příležitost dostat se k novým znalostem a informacím a za podpůrného vedení je zavést do praxe.

Autor článku

Ing. Jiří Kostkan

Garant výživy skotu