Management výživy skotu

20. června 2022

na mléčné farmě Šlapanice, Bonagro, a.s.

Bonagro, a. s., hospodaří v řepařské zemědělské výrobní oblasti východně od Brna zhruba na 4 000 ha zemědělské půdy. Na dvou farmách chová přibližně 1 150 krav holštýnského plemene, z toho na farmě Šlapanice 730 krav, při průměrné užitkovosti 10 228 kg mléka za laktaci.

Obr. č. 2 - Výborná kvalita objemných krmiv
Obr. č. 2 - Výborná kvalita objemných krmiv

Krávy všech fází laktace jsou ustájeny volně ve dvou zrcadlově totožných stájích s kapacitou 327 ustájovacích míst, vzájemně propojených dojírnou a porodnou. Jako podestýlka je využíván fermentovaný separát ve směsi s vápencem, který se dostýlá do boxových loží. V porodně, kde jsou ustájené VBJ a krávy v období stání na sucho, se zastýlá rozdružovanou slámou. Dojnice se dojí 2× denně v side-by-side dojírně s kapacitou 36 dojicích stání od firmy DeLaval. V letech 2016 a 2017 proběhla na farmě celková modernizace ustájovacích prostor pro dojnice. Plemenářský program firmě zajišťuje společnost CRV a úpravu paznehtů firma Salaš z Nového Veselí. Garantem veterinární péče je zde doc. MVDr. Svatopluk Čech, Ph.D., který je zároveň pracovníkem Veterinární univerzity Brno. Mléko je dodáváno denně do mlékárny Olma, a. s.

Základem výživy skotu jsou především objemná krmiva vysoké kvality a kvalitní minerální výživa. Na tuto problematiku se ve spolupráci s vedoucím živočišné výroby Ing. Zdeňkem Valou, Ph.D., a podnikovými agronomy dlouhodobě zaměřujeme, kdy našim cílem je vyprodukovat vysoce kvalitní krmiva pro dojnice, a to při přiměřených nákladech na jejich výrobu. Hlavní složkou směsných krmných dávek je kukuřičná siláž sklízená technologií Shredlage, vojtěšková senáž, obilná senáž (GPS), žitná senáž, čirok, sláma a seno. Pro snížení obsahu popelovin ve sklízené píci byl v loňském roce pořízen pásový shrnovač. Jako další komponenty krmné dávky jsou využívány cukrovarské řízky, vlhké lihovarské výpalky – WDGS, melasa a produkční směsi vyráběné ve vlastní VKS z dodávaných premixů z naší společnosti MIKROP ČEBÍN a. s. Krávy se krmí 2× denně za pomocí samojízdného krmného vozu Faresin o objemu 18 m3.

Laboratorní rozbor kukuřičné siláže z roku 2021
Laboratorní rozbor kukuřičné siláže z roku 2021

Podle fáze laktace se na farmě využívají pouze tři krmné dávky a to vrcholová, konec laktace a pro krávy v období stání na sucho, společně s přípravou na porod. Ihned po porodu dojnice dostávají vrcholovou KD s přídavkem volně loženého sena, které mají k dispozici ad-libitum. V poporodní skupině zůstávají v závislosti na zdravotním stavu 20 až 30 dnů a následně jsou přesunuty do produkční sekce, kde zůstávají téměř po celou dobu laktace (v závislosti na produkci mléka). Přibližně deset týdnů před porodem jsou březí krávy zaprahnuty a přesunuty na porodnu, kde jsou krmeny společnou KD až do porodu (10 kg kukuřičné siláže, 7 kg vojtěškové senáže, 2 kg GPS, 3 kg štípané slámy, 3 kg cukrovarských řízků, 1 kg WDGS, 0,25 kg našeho minerálně-vitamínového premixu, 0,15 kg vápence a 2 kg řepkového šrotu). Tato kombinace KD se v praxi velmi osvědčila a je využívána již více než dva roky. Za tuto dobu ubylo výrazně poporodních problémů, např. ulehnutí po porodu, zadržení lůžek i ketózních stavů.

Obrázek č.1 - Nové stáje
Obrázek č.1 - Nové stáje

Odchov telat probíhá v individuálních venkovních boudách. Telata jsou po narození napájena výhradně mlezivem od své matky po dobu 4 až 5 dnů. Jalovičkám je dále zkrmována mléčná náhražka a býčkům netržní mléko. K tomu mají k dispozici ad-libitně startér z vlastní VKS. Nejpozději v 65dnech věku jsou telata odstavena za podmínky příjmu minimálně 2 kg startéru a ustájena skupinově v odchovně telat po 25kusech. Zde jsou krmena do věku 4. měsíců slamnatým startérem vyrobeným svépomocí a poté si navykají na vlastní TMR. Přibližně ve stáří 6měsíců jsou jalovice přemístěny do odchoven mladého dobytka v Jiříkovicích a Tvarožné. Býci jsou prodáváni ve věku 3 týdnů do zahraničí.

Graf č. 1 - Vývoj průměrné denní dojivosti na ustájenou dojnici v letech 2013-2021 na farmě Šlapanice
Graf č. 1 - Vývoj průměrné denní dojivosti na ustájenou dojnici v letech 2013-2021 na farmě Šlapanice

Z grafu č. 1 je patrný výrazný skokový nárůst průměrné denní dojivosti v roce 2018, kdy byla dokončena výstavba nových stájí (obrázek č. 1). K dalšímu nárůstu došlo v roce 2021, kdy se podařilo sklidit a zakonzervovat objemná krmiva ve výborné kvalitě, hlavně pak kukuřičná siláž – viz obrázek č. 2. Zároveň byly v tomto roce použity téměř do všech objemných krmiv biologické konzervanty z řady Magniva od firmy Lallemand, jejichž výhradním distributorem v ČR je MIKROP ČEBÍN a. s.

Plány do budoucna

V letošním roce by měla být zahájena výstavba nové odchovny pro jalovice (550 ustájovacích míst) na farmě ve Šlapanicích, a to na místo starých a momentálně již nevyhovujících ustájovacích prostor ve střediscích Tvarožná a Jiříkovice. Pro krávy bude realizován nákup nových aktivometrů. Samozřejmostí je pokračovat v trendu co nejvyšší kvality objemných krmiv s cílem dosáhnout co nejdříve užitkovost nad 11 000 kg mléka za laktaci.

Autor článku

Ing. Pavel Šajdler, Ph.D.

Specialista výživy skotu