Mikrobiální kontaminace mleziva v Journal of Dairy Science

9. září 2021

Článek, na kterém participoval Mikrop Čebín, publikovaný v Journal of Dairy Science

MIKROBIÁLNÍ KONTAMINACE ZÍSKÁVÁNÉHO MLEZIVA V ČR

Mikrop Čebín, a.s. se aktivně zapojuje do výzkumné a vědecké činnosti, a to jak s tuzemskými, tak i zahraničními partnery. V letošním roce byl publikován článek v prestižním časopise Journal of Dairy Science, který je věnován problematice mirkobiální kontaminace mleziva, kterým jsou telata v tuzemských chovech napájena. Publikace je v anglickém jazyce. Souhrnné závěry této publikace jsou:

 • hodnocena byla kvalita mleziv z 39 tuzemských chovů,
 • celkem bylo mikrobiologickému vyšetření podrobeno 1241 vzorků mleziv,
 • podíl vzorků od krav plemene české strakaté byl 57,6 %, od holštýnských krav pak 42,4 %,
 • mlezivo bylo odebíráno po nadojení z konví a zamraženo,
 • výsledky nejsou nikterak příznivé, neboť při stanovení obsahu celkového obsahu mikroorganismů v mlezivo bylo dosaženo úrovně (průměru) 408 000 KTJ/ml (limit je do 100 tis. KTJ/ml), 
 • limit do 100 tis. KTJ/ml splnilo pouhých 28,4 % vzorků,
 • limit pro koliformní bakterie (do 10 tis. KTJ/ml) splnilo 88,2 % vzorků,
 • vyššího obsahu celkového počtu mikroorganismů (CPM) bylo dosaženo v mlezivem získaných do 3 l/krávu,
 • vyšší obsah CPM byl v letních měsících než na podzim či v zimě,
 • patogeny mléčné žlázy - G+ byly nalezeny v 13,5 % vzorků,
 • E. coli byla izolována v 9 % vzorků,
 • Streptococcus uberis a Streptococcus parauberis byl izolován z 5.2 % vzorků.

 

Více naleznete na stránkách Journal of Dairy Science

Autor článku

Ing. Stanislav Staněk, Ph.D.

Produktový manažer - výživa telat, kůzlat, jehňat