Nové poznatky NASEM2021

24. srpna 2022

vo výžive dojného dobytka

Po takmer 20 rokoch boli vydané dlho očakávané nové odporúčania potrieb živín pre dojný dobytok Národnou radou pre výskum (NRC, 8. revidované vydanie), ktorá sa teraz označuje ako Národná akadémia vied, inžinierstva a medicíny (NASEM, 2021). Všetky aspekty výživy dojného dobytka boli aktualizované na obsah energie, bielkovín a aminokyselín, sacharidov, tukov, minerálov a vitamínov.

O všetkých týchto aktualizáciách informoval vo svojej prednáške prostredníctvom webu 8.–9. marca tohto roku spoločnosť MIKROP prof. DVM. Robert J. Van Saun z Penn State University v Pennsylvánii. Vzhľadom na rozsiahlosť publikácie (502 strán, 21 kapitol s doplnením obrázkov a tabuliek) je možné uviesť len niekoľko podstatných zmien.

Čo je teraz nové v NASEM 2021?

•          Zaviedol sa pojem „adekvátny príjem“, ktorý sa používa, keď „adekvátne údaje“ nie sú k dispozícii na definovanie „skutočnej požiadavky“. Pre mnohé minerály a vitamíny neboli k dispozícii dostatočné údaje na odvodenie presných odhadov variácií a na označenie úrovne neistoty v týchto situáciách sa namiesto skutočnej požiadavky použil termín adekvátny príjem.

•          Bola vyvinutá nová rovnica na odhad príjmu sušiny pre rastúce zvieratá, suchostojné kravy a laktujúce kravy. Na príjem sušiny nemá vplyv ani množstvo tuku a ani proteínu. Pomer ADF : NDF (acidodetergentná vláknina: neutrálnedetergentná vláknina) alebo lignínu môže byť použitý na odhad príjmu sušiny. Faktor plnivosti je tvorený NDF objemového krmiva a krehkosťou objemového krmiva spôsobenou redukciou veľkosti častíc, a tak pomer ADF : NDF je možné použiť ako nepriame meradlo krehkosti objemových krmív.

•          Energetický systém použitý v NRC 2001 bol doladený a vylepšený, avšak proteínový systém používaný v NRC bol väčšinou nahradený a teraz je založený na aminokyselinách. Nová rovnica na predikciu mliečneho proteínu využíva aminokyseliny, ale neuplatňuje sa koncept prvej limitujúcej aminokyseliny. Ak sú hodnoty nízke, tak tieto aminokyseliny je potrebné doplniť. Optimálna hodnota RDP (v bachore degradovateľný proteín) je 10 % v sušine, maximálna hodnota je 12 % v sušine. Odporúčania pre rôzne sacharidové frakcie (napr. vláknina, škrob a cukry) boli urobené na základe dostupnej vedeckej literatúry. Zmeny oproti NRC 2001 možno považovať za evolučné, nie však za revolučné. Energetické nároky na záchovnú potrebu sa zvýšili približne o 25 % pre laktujúce a suchostojné kravy. Menšie úpravy sa týkajú energetických potrieb pre graviditu, rast a laktáciu. Nevláknité sacharidy (NFC) sú teraz tvorené škrobom a reziduálnou organickou hmotou (ROM). Definovala sa fyzikálne efektívna vláknina za použitia 8 mm sita separátora a tiež aj čas prežúvania. Zmena hmotnosti odráža zmenu zloženia tela, a to proteín pre rámec tela a energia pre BCS. Vysoká hladina škrobu znižuje dNDF (stráviteľná NDF).

•          Všetky požiadavky na minerály a vitamíny boli prehodnotené a podľa potreby zmenené, ale väčšina zmien bola prírastková v porovnaní s NRC 2001. Prvýkrát boli absorp-čné koeficienty pre niektoré minerály (horčík, fosfor a meď) upravené na základe užívateľských vstupov a nie na základe konštánt. Z mikroprvkov bol kobalt zvýšený na 0,2 mg/kg sušiny, meď u suchostojných kráv na 17 mg/kg sušiny a 9 mg/kg sušiny pre laktujúce kravy, mangán na 40 mg/kg sušiny, zinok bol zvýšený u suchostojných kráv o 10 % na 28 mg/kg sušiny a u laktujúcich kráv zvýšenie o 15 % na približne 60 mg/kg sušiny. Odporúčania pre Cr, I a Co sa zmenili, ale nie dramaticky, zatiaľ čo odporúčania pre Fe a Se zostali rovnaké. Upravil sa aj adekvátny príjem vitamínu D a vitamínu A. Vitamín D2 má polovičnú biologickú hodnotu ako vitamín D3. Udržiavanie plazmatických koncentrácií 25-hydroxy vitamínu D na 30 ng/ml sa použilo na stanovenie požiadavky, ktorá pre dojnice v laktácii predstavuje 40 IU na kg telesnej hmotnosti. Vitamín E bol stanovený na 1100 IU/d pre suchostojné kravy a 2100 IU/d v príprave na pôrod.

•          Koeficienty stráviteľnosti pre krmivá a bežné tukové doplnky boli prepočítané na základe novších údajov.

•          Databáza krmív bola kompletne revidovaná pomocou vylepšených štatistických filtračných techník, ktoré by mali výrazne zvýšiť presnosť odhadov štandardnej odchýlky.

•          Požiadavky na teľatá boli značne upravené na základe nových údajov pomocou rovníc pre metabolizovateľnú bielkovinu, metabolizovateľnú energiu a minerálne látky odvodené z novších údajov. Požiadavka na záchovnú potrebu bola upravená pre teploty prostredia mimo termoneutrálnej zóny pre teľatá. Požiadavka na vápnik bola znížená, fosfor bol znížený o 15 %, draslík zvýšený, meď sa znížila o 50 %, železo o 15 % a zinok bol zvýšený o 40 %. Odporúčanie pre kŕmenie teliat mliekom alebo náhradkou mlieka v sušine je 1,5 % z telesnej hmotnosti teľaťa.

•          V tranzitnom období množstvo NDF určuje, aký bude príjem sušiny, ktorý je stanovený od 1,8 do 2,0 percent z telesnej hmotnosti. Jalovice pred otelením sú nastavené na 88 % hmotnosti dospelých kráv. Príjem sušiny začína dva týždne pred pôrodom postupne klesať až na 1,6 % telesnej hmotnosti. Hodnoty dusíkatých látok sú stanovené pre suchostojné kravy na 12 % NL (7,2 % MP), v príprave na pôrod 13 % NL (8,6 % MP) a jalovice pred otelením 14 % NL (9,2 % MP).

•          Aktualizovaný zoznam zdravotných porúch spresňuje výživové odporúčania, aby sa znížil výskyt týchto porúch.

•          Pridali sa nové kapitoly o výrobných systémoch, vedľajších produktoch krmív, prísadách, toxických látkach a analýze krmív.

Odporúčania pre dojný dobytok NASEM 2021 boli prezentované odborníkmi na výživu dojníc počas stretnutia od 30. augusta do 2. septembra 2021 pod patronátom American Dairy Science Association. Teraz bude potrebné čo najskôr implementovať nové poznatky do chovov dojníc, ktorých je z roka na rok menej a menej. S využitím týchto odporúčaní by odborníci na výživu a farmy, s ktorými spolupracujú, mali byť schopní presnejšie kŕmiť kravy, lepšie vyhovieť potrebám stáda a prípadne aj ušetriť náklady na krmivo.

Autor článku

Ing. Ľubomír Guspan

garant pre výživu a chov HD