Výkon dojníc

3. března 2022

kŕmených kŕmnymi dávkami pozostávajúcimi z dvoch koncentrácii škrobu s repkovým alebo sójovým extrahovaným šrotom ako doplnkom bielkovín

Táto štúdia bola navrhnutá tak, aby vyhodnotila účinky nahradenia kukuričného zrna neobjemovými zdrojmi vlákniny v kŕmnych dávkach obsahujúcich sójový extrahovaný šrot (SEŠ) alebo repkový extrahovaný šrot (REŠ) ako primárny zdroj bielkovín.

Šestnásť holštajnských kráv bolo priradených k replikácii latinského štvorcového dizajnu 4 × 4 so 4 periódami, z ktorých každá mala 28 dní. Ošetrenia boli usporiadané ako faktoriál 2 × 2 s 2 zdrojmi bielkovín (SEŠ a REŠ) a 2 koncentráciami dietetického škrobu (21 a 27 % sušiny, S). Kŕmne dávky boli zostavené tak, aby obsahovali 16,5 % NL a 21 % škrobu sa získalo nahradením kukuričného zrna sójovými šupkami a sušenými cukrovarskými rezkami.

Interakcie medzi zdrojom bielkovín a škrobom boli pozorované pri príjme sušiny (príjem S), koncentrácii mliečneho tuku a bielkovín, výťažku mliečnych bielkovín, močovinového dusíka v mlieku a účinnosti krmiva.

Kravy kŕmené REŠ diétami mali vyšší príjem S, keď bola koncentrácia škrobu v strave 27 % v porovnaní s 21 %, ale tieto kravy mali príjem S podobný kravám na SEŠ diétach bez ohľadu na koncentráciu škrobu.

Percento mliečneho tuku bolo znížené u kráv kŕmených REŠ s 27% škrobom v porovnaní s kravami kŕmenými REŠ s 21 % škrobom a kravami kŕmenými SEŠ s 27% škrobom. Percento a výťažok mliečnych bielkovín a percentuálny podiel mliečnej laktózy boli najnižšie u kráv kŕmených REŠ s 21% škrobom v porovnaní s ostatnými 3 diétami, ale účinnosť krmiva bola väčšia u kráv kŕmených REŠ s 21% škrobom. Močovinový dusík v mlieku bol najnižší u kráv kŕmených REŠ s 27% škrobom v porovnaní s ostatnými 3 diétami.

Kravy kŕmené s 27% škrobom vyprodukovali o 2,5 kg/deň viac mlieka a o 1,9 kg/d viac energeticky upraveného mlieka v porovnaní s kravami kŕmenými 21% škrobom.

Stráviteľnosť S a organických látok bola vyššia u kráv kŕmených diétami SEŠ ako u kráv s diétami REŠ a kravy kŕmené 27% škrobom vykazovali väčšiu stráviteľnosť S a organických látok ako kravy s 21% škrobom. Stráviteľnosť NDF a ADF bola väčšia pri diétach so SEŠ ako pri diétach s REŠ.

Molárny podiel acetátu bol najnižší u kráv kŕmených REŠ s 21% škrobom v porovnaní s kravami kŕmenými SEŠ s 21% škrobom, pričom zvyšné hodnoty boli intermediálne alebo podobné. Propio-nát bol však najvyšší u kráv kŕmených REŠ s 21% škrobom ako u kráv kŕmených SEŠ s 21% škrobom, ale ostatné ošetrenia boli intermediálne alebo podobné. Izobutyrát bol vyšší u kráv kŕmených REŠ s 21% škrobom, čo viedlo k najnižšiemu pomeru acetát: propionát v porovnaní s kravami kŕmenými zvyšnými ošetreniami.

Potvrdilo sa, že interakcia proteínu so škrobom v diétach REŠ môže udržať podobný výkon kráv ako pri diétach SEŠ.

 

Performance of dairy cows fed diets formulated at 2 starch concentrations with either canola meal or soybean meal as the protein supplement.
Sánchez-Duarte, J., I., Kalscheur, K., F., Casper, D., P., García, A., D. 2019. Performance of dairy cows fed diets formulated at 2 starch concentrations with either canola meal or soybean meal as the protein supplement. Journal of Dairy Science, 102: 7970-7979.
Kľúčové slová: výkon dojníc, zdroj bielkovín, koncentrácia škrobu.
Dostupné z: https: //www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302 (19) 30583-1/fulltext.

Autor článku

Ing. Ľubomír Guspan

garant pre výživu a chov HD