Výživářské doporučení pro mléčný skot (NRC)

20. prosince 2022

V roce 2021 vydala Národní akademie věd, inženýrství a medicíny (NASEM) 8. vydání výživářských doporučení pro mléčný skot (NRC). Tato norma vycházela z předchozích norem NRC a odrazila důležité aktualizace vycházející z posledních vědeckých poznatků v oblasti výživy a chovu skotu.

První změna oproti původním normám je v predikci příjmu sušiny. Tato veličina je zvlášť důležitá, neboť určuje celkové množství přijatých živin a také koncentraci krmné dávky. NRC (2001) predikovala příjem sušiny dle procenta tělesné hmotnosti. Nová norma NASEM 2021 předpovídá příjem sušiny podle hmotnosti a bere v úvahu týdny před očekávaným otelením a zároveň zohledňuje hladinu NDF v krmné dávce.

Další velkou změnou, kterou přinesl NASEM 2021, je požadavek na bílkoviny a energii v období přípravy na porod. Doporučení bylo sníženo z obvyklých 1 200 až 1 400 g MP na 850 g MP. Tento požadavek více odpovídá praxi, neboť dosáhnout takto vysokých hodnot u krmných dávek pro porodnu je velmi těžké. Naproti tomu nesmíme zapomínat na prvotelky. U nich je požadavek vzhledem k neukončenému růstu daleko vyšší. Norma zdůrazňuje koncentraci živin a příjem sušiny. V tomto ohledu je velký prostor pro prevenci vzniku ketóz.

Největší změnou jsou normy pro makroprvky, mikroprvky a vitamíny. Velká pozornost je kladena na využitelnost fosforu a jeho vstřebatelnost. Nová zjištění poukazují na možnost snížení hladiny fosforu v krmných dávkách dojnic. Další úpravy se tykají vitamínů a některých mikroprvků. Za větší pozornost však stojí nové výpočty ve vztahu k hladině vápníku při používání iontových solí. Norma vyloženě doporučuje a poukazuje na vyšší hladiny (2 % DM Ca) před porodem při použití acidogenní krmné dávky. Dále uvádí, že u těchto diet se významně snižuje výskyt hypokalcemií a zlepšují se reprodukční ukazatele.

Abychom vám neustále nabízeli produkty špičkové kvality odpovídající moderním trendům ve výživě, vyvinuli jsme novou řadu minerálně krmných doplňků, které odpovídají nové normě NASEM 2021. Pokud použijete M Laktace, M Laktace biotin, M Suchostojné, M Porod nebo M OMD, můžete si být jisti, že Vašim zvířatům dáváte vše potřebné v souladu s novými vědeckými doporučeními.

Autor článku

Ing. Jiří Kostkan

Garant výživy skotu