Představujeme - Kladrubská a.s.

24. května 2023

Kladrubská a. s. hospodaří na 4 500 ha zemědělské půdy. Rostlinná výroba se zaměřuje především na produkci obilovin, ozimé řepky a výrobu krmiv. Jejím stěžejním odvětvím je však živočišná výroba, která je zaměřena na chov dojného skotu. Dalším předmětem činnosti je provoz bioplynové stanice.

Kladrubská a. s. hospodaří na 4 500 ha zemědělské půdy. Rostlinná výroba se zaměřuje především na produkci obilovin, ozimé řepky a výrobu krmiv. Jejím stěžejním odvětvím je však živočišná výroba, která je zaměřena na chov dojného skotu. Dalším předmětem činnosti je provoz bioplynové stanice.

Společnost chová v současnosti 900 kusů dojnic holštýnského plemena. Od počátku roku je užitkovost na úrovni 36,5 l na ustájenou a 40,5 l na dojenou. Předsedou představenstva a současně ředitelem Kladrubské a. s. je Ing. David Rychter a hlavním zootechnikem Ing. Bronislav Polcar. Základem krmné dávky je kukuřičná siláž, vojtěškotravní senáž, obilniny, řepkový extrahovaný šrot a minerální krmiva.

Předseda představenstva a ředitel společnosti Ing. David Richter
Předseda představenstva a ředitel společnosti Ing. David Richter

Nová farma byla uvedena do provozu v červenci 2016 a stáje byly technologicky napojeny na bioplynovou stanici uvedenou do provozu v roce 2012. Tato stanice má výkon 1 MW. Vyprodukované teplo je používáno na ohřev vody, vytápění dojírny, pracovních prostor a vytápí také přilehlou obec Kladruby. Stáje pro dojený skot jsou postaveny jako dvě souběžné haly kovové konstrukce s šestiřadým uspořádáním boxových loží a centrální krmnou chodbou. Boxy jsou stlány separátem a chodby vyhrnují lopaty tažené řetězem.

Celkový pohled na farmu
Celkový pohled na farmu

Další investicí za bezmála 40 milionů korun byla výstavba nové stáje pro krávy v období stání na sucho a krávy v přípravě na porod. V únoru 2022 byla původní stáj zbouraná a započala výstavba nové stáje pro 210 dojnic a vysokobřezích jalovic. Stáj je koncipovaná jako dvouřadá se stlaným provozem při využití separátu z bioplynové stanice: Součástí jsou také výběhy pro suchostojné krávy. Druhá část stáje je koncipována jako stlané porodní kotce k ustájení vysokobřezích jalovic a krav přibližně tři týdny před porodem. Celá výstavba probíhala za plného provozu a byla dokončena v listopadu 2022.

Hlavní zootechnik Ing. Bronislav Polcar
Hlavní zootechnik Ing. Bronislav Polcar
Nová stáj - dojené krávy
Nová stáj - dojené krávy

Farma využívá program Farmsoft pro řízení stáda a pro analytické vyhodnocování dat Dairy Comp. Říje jsou pak vyhledávány pomocí obojků na krku každé dojnice. Program Farmsoft je vybaven aplikací do chytrého telefonu, a tak mohou zootechnici přímo na stáji získávat informace o jednotlivých zvířatech.

Nová porodna
Nová porodna

Odbyt mléka je realizován přes MHD JIH do mlékárny v Chamu, kde se vyprodukované mléko používá především na výrobu mozzarelly a tvrdých sýrů typu Emmentaler. Podnik dosahuje špičkové kvality mléka a je držitelem certifikátu Q CZ. Veškeré mléko je produkováno v režimu non GMO, tedy bez použití geneticky modifikovaných plodin v krmné dávce dojnic. Realizační cena v roce 2022 byla 11,73 Kč za litr mléka.

Výroba objemných krmiv
Výroba objemných krmiv

Autor článku

Ing. Jiří Kostkan

Garant výživy skotu