Nová produktová řada M-NRC

19. července 2023

 pro maximální efektivitu

Po více než 20 letech došlo k zásadní aktualizaci výživových doporučení pro mléčný skot v publikaci Nutrient Requirements of Dairy Cattle (NRC). Tato publikace je výsledkem práce týmu NASEM (Národní akademie věd, strojírenství a medicíny), kterým se podařilo shrnout a definovat mimo jiné i potřeby vitamínů, minerálů a některých biologicky účinných aditiv. Aktualizované vydání NRC nás vedlo k vytvoření nové produktové řady M-NRC, která z doporučení v této publikace přímo vychází.

Naším cílem je zaměřit se na maximální efektivitu využití vitamínů a minerálů, pro dosažení skvělého zdravotního stavu a výborné užitkovosti. Stavíme na skutečnosti, že překrmování vitamínů a minerálů nevede k ničemu jinému než zvýšení nákladů. Pokud chceme zvýšit užitkovost, nebo zlepšit zdravotní stav či reprodukci, musíme využít aditiva, pro jejichž použití máme neoddiskutovatelné studie potvrzující jejich účinek. Těmito aditivy jsou biotin, bachorově chráněný cholin, kvasinky, taniny, flavonoidy a aniontové soli.

V nové produktové řadě klademe důraz na okoloporodní období, kdy se rozhoduje o zdravotním stavu, užitkovosti a reprodukční výkonosti v celé následující laktaci. Vynaložené prostředky v tomto období jsou tou nejlepší investicí, jakou můžete ve výživě krav učinit.

Autor článku

Ing. Filip Kopecký

Produktový manažer