Reportáž z mléčné farmy ZD Olbramkostel

12. července 2023

Zemědělské družstvo Olbramkostel hospodaří v kukuřičné zemědělské výrobní oblasti přibližně 12 km severozápadně od Znojma na 1 209 ha zemědělské půdy.

Zemědělské družstvo Olbramkostel hospodaří v kukuřičné zemědělské výrobní oblasti přibližně 12 km severozápadně od Znojma na 1 209 ha zemědělské půdy. Na dvou farmách chová 850 kusů skotu holštýnského plemene. Na farmě Olbramkostel je soustředěn chov 310 dojnic a odchov mladého dobytka. Na středisku Milíčovice je realizován výkrm 200 býků. Průměrná užitkovost je 10 500 kg mléka na dojnici za laktaci.

Venkovní fasáda nové dojírny
Venkovní fasáda nové dojírny

Dojnice a krávy tři týdny před porodem jsou ustájeny volně ve třech vedle sebe situovaných stájích s kapacitou 370 ustájovacích míst. Tyto stáje jsou vzájemně propojeny koridorem (naháněcí uličkou) vedoucí z dojírny a na ni. Ostatní krávy v období stání na sucho jsou ustájeny v otevřeném přístřešku zvaném „letní sídlo“, ze kterého mají přístup do výběhu. Jako podestýlka je využívána sláma pro předporodní kotce, otelené krávy v mlezivovém období a krávy v období stání na sucho ustájené v „letním sídle“. Ostatní krávy mají v boxových ložích lehací matrace. Dojnice se dojí 2× denně na side-by-side dojírně s kapacitou 24 dojicích stání od firmy Farmtec, která byla nově vybudována a uvedena do provozu v roce 2022. Plemenářský program dlouhodobě zajišťuje společnost CRV a úpravu paznehtů firma Jaroslav Sýkora. Garantem veterinární péče je zde MVDr. Tomáš Daniel. Mléko je dodáváno denně do mlékárny Moravia Lacto a.s v Jihlavě.

Zootechnička Simona Balážová
Zootechnička Simona Balážová

Základem výživy skotu je především odpovídající kvalita objemných krmiv a kvalitní minerální výživa. Na tuto problematiku se ve spolupráci s vedoucí živočišné výroby Simonou Balážovou a podnikovým agronomem Radkem Vocílkou dlouhodobě zaměřujeme, a snažíme se s využitím přiměřených nákladů dojnicím tuto kvalitu zajistit. Hlavní složkou směsných krmných dávek je kukuřičná siláž sklízená klasickou technologií, vojtěško-travní senáž, žitná senáž (sklizeň před metáním), sláma a seno. Z pohledu pícnin si v porostech určených pro senážování ceníme příměsi kulturních trav, které se v oblasti Znojemska z důvodu nedostatku srážek vyskytují jen zřídka, a dávají vyšší jistotu zdárného průběhu fermentace sklizené hmoty, tak i v neposlední řadě jiný charakter vlákniny, a to ve srovnání s jetelovinami, neboť zpomalují rychlost pasáže v trávicím traktu. Z dalších komponent krmné dávky je využíváno pivovarské mláto, CCM a produkční směsi vyráběné ve vlastní výrobně krmných směsí (VKS) z premixů dodávaných z naší společnosti MIKROP ČEBÍN a. s. Krávy se krmí 2× denně za pomocí taženého krmného vozu značky Patriot plus o objemu 10 m3.

Nová dojírna od firmy Farmtec
Nová dojírna od firmy Farmtec

Během laktace se na farmě využívá pouze jediná produkční krmná dávka, a to vrcholová. Pro krávy v tranzitním období jsou míchány dvě krmné dávky, a to pro krávy v období stání na sucho a krávy před otelením. V minulém roce jsme na základě zkušeností z jiných chovů zkoušeli použít společnou krmnou dávku pro celé tranzitní období, ale tento systém krmení se nám v tomto chovu neosvědčil. Ihned po porodu dojnice dostávají vrcholovou KD s přídavkem volně loženého sena, které mají k dispozici ad libitum.

Skupinové ustájení telat
Skupinové ustájení telat

V poporodní skupině zůstávají krávy v závislosti na zdravotním stavu 5 až 10 dnů a následně jsou přesunuty do produkční sekce, kde zůstávají již po celou dobu laktace. Přibližně deset týdnů před porodem jsou březí krávy zaprahnuty a přesunuty do venkovního otevřeného přístřešku s možností výběhu na pastvinu. Tři týdny před porodem jsou krávy přesunuty do předporodní sekce. Produkční KD je složena z 25 kg kukuřičné siláže, 6 kg vojtěško-travní senáže, 6 kg žitné senáže, 1 kg sena, 3 kg CCM a 9,5 kg DOVP. V podnikové VKS je DOVP vyráběna z vlastního obilí, řepkového a sójového extrahovaného šrotu a našich minerálně-vitamínových premixů.

Individuální ustájení telat
Individuální ustájení telat

Velký důraz je kladen na welfare zvířat a přesnost práce krmičů, což se v dlouhodobém měřítku pozitivně odráží ve snížení výskytu poporodních problémů, např. ulehnutí po porodu, zadržení lůžek nebo ketózních stavů.

Odchov telat probíhá ve venkovních individuálních boudách. Telata jsou po narození napájena výhradně mlezivem od své matky po dobu 5 až 7 dnů. Dále je jalovičkám i býčkům zkrmována mléčná krmná směs. K tomu mají k dispozici adlibitně starter vyráběný v sousedním AGRO Jevišovice. Nejpozději v 75 dnech věku jsou telata odstavena za podmínky příjmu minimálně 2 kg starteru a ustájena skupinově po 15 kusech. Zde jsou postupně navykána na TMR, přičemž mají k dispozici kvalitní seno.

Suchostojné krávy v letním sídle
Suchostojné krávy v letním sídle

Přibližně ve stáří 5–6 měsíců jsou jalovice přemístěny do odchovny mladého dobytka na téže farmě. Býci jsou převezeni na středisko Milíčovice, kde jsou vykrmováni do porážkové hmotnosti.

Vrcholová skupina krav
Vrcholová skupina krav

Plány do budoucna

V letošním roce by měla být zahájena přestavba velkého silážního žlabu na několik dílčích zastřešených žlabů s cílem vytvořit optimální skladovací kapacity pro objemná krmiva a umožnit maximální odběr čerstvého krmiva minimálně znehodnoceného vnějšími vlivy. Samozřejmostí je pokračovat v trendu co nejvyšší kvality objemných krmiv s cílem dosáhnout co nejdříve užitkovosti nad 11 000 kg mléka za laktaci.

Autor článku

Ing. Pavel Šajdler, Ph.D.

Specialista výživy skotu